WIEDZA WIEDZM I WIEDZMINÓW LE HIS * LEE HISS

chiny-hiny--czinese

中华塔罗论坛

Chiny Tarot Forum

Tytuł: [oryginał] Nowa sekwencja karta odpowiadająca łacińskim, greckim listów i związanych przysłów [Print]

Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 09:32 
Temat: [oryginał] Nowa sekwencja karta odpowiadająca łacinie, greckie litery i związane przysłowia 
   łaciński grecki hasło nukleotydów DNA 
1 Magic alfa AA A, UG 
2 samice edukacja B Β AT, UC 
. 3 Dzień C gamma] AG UU 
. 4 królowej D [delta] AC 
. 5 sędziów e Epsilon AU 
. 6 dureń F. [zeta] TA 
. 7 Star g [r |] TT 
. 8 Pope H [theta] TG 
. 9 diabła IJ jota TC 
10 pustelnik K ΚΧ TU 
. 11 śmierć L Λ GA 
GT kolumna 12 [il] M 
13 wisi Boże N Ν GG 
cesarza kaskadę GC o 14 
15 P ΟΩ GU para 
koła 16 los CA [pI P 
. 17 wozu CT [Rho] R 
18 jest sterującą CG [Sigma S 
. 19 stoika Τ CC T 
20 jest CU Upsilon świecie VUW 
21 miesięcy UA [Phi] X 
22 końcowe YZ Ψ UT 
Łacińskiej 
powiedzenie: . 1 magiczne 
 ab ovo usąue ad mala do z 
 AB uno disce omnes Wen dziesięć znane 
 initiis acribus, incurioso drobne połówki 
 aCTUM est film odtwarzane 
 reklamy astra per aspera przeszedł trudności, w końcu Daje 
 ogłoszenie gustum dopasować 
 amor patriae patriotyzm 
 Anguis w kryzysie Herba podstępna, starannie ukryte w trawie wąż 
 A NOVO ponownie 
 do primo od początku 
 Ars longa, vita brevis niekończące się życie akademickie ograniczone 
 asinus w unguento pozowania, kamuflaż 
 audiatur et altera pars słuchać innych 
2 B edukacja żeński 
 bene vale vobis życzę szczęścia 
 bis Vincis qui se vincit w victoria wygrać bez dumy, tracą z łaską 
 bona fides firmy, Otwartość 
 Fulmen brutum blef 
3C dni 
 cessante przyczyna cessat effectus przyczynowy 
 circulus vitiosus zdesperowany 
 gmina bonum publicznego 
 communi consensu wszyscy zgadzają 
 Consilio et animis mądry i odważny 
 Contraria contraiis curantur ogień ogniem 
 Coram populo publicznie 
 cor unum et anima una uzgodniona 
 życiorys życiorys, doświadczenie 
4 D królowej 
 de auditu legenda 
 de die w diem dzień po mogą 
 de facto rzeczywistości rzeczywistej 
 spiro dum, spero Chociaż nie jest życie, tam jest nadzieja 
 duobus certantibus Tercjusz Gaudet play off 
 dura lex, sed lex ścigania, praworządnym 
5 E sędzia 
 errare humanum est Nikt nie jest doskonały 
 ex więcej zgodnie ze zwykłymi 
 ex nihilo nihil dopasować ma dymu bez ognia 
 experientia est optima rerum magistra Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem 
 ex uno disce omnes Wen wiedzieć dziesięć 
6 F głupi 
 Facta, non ficta nie może naprawdę fałszywe, złoto będzie świecić 
 Facta, non verba szukać prawdy w faktach, a nie pustosłowiem 
 fama clamosa pogłoski 
 Fari quae sentiat swobodnie 
 fas est et ab hoste doceri nawet wrogowie mają miejsce do nauki 
 Fidus Achates powiernikiem 
 Finis coronat opus rzeczy zawiesić Oczywiście 
 mergitur fluctuat gdzie indziej niesklasyfikowane przez klęski 
 Fortes fortuna adiuuat szczęście pomóc dzielni ludzie 
 fortuna multis dat nimminum, nulli satis dostać dużo ludzi szczęśliwych, zadowolonych, ale bardzo niewiele osób 
 fronti fides nulla nie oceniaj książki po 
7 g Gwiazd 
 Gutta Cavat lapidem wytrwałej 
8H Papież 
 Hannibal ante portas oblężenie 
 homo unius libri czytać książki martwe, siedzieć bezczynnie 
 referens horresco przestraszony 
9 I diabeł 
 immedicabile vulnus nieuleczalne rany 
 imo pectore z serca 
 in statu quo utrzymać status quo 
 między caecos luscus rex góry tygrys, małpa, powiedział Król 
 inter nos nie mówią inne osoby (tylko w dzień, aby wiedzieć, aby wiedzieć, wiesz Wiem) 
 iacta est Alea tendencja została ustalona, to została ustalona 
 Iustitia omnibus bezstronny 
10K pustelnik 
 
11L Śmierć 
 Labor omnia vincit pracy przezwyciężyć wszystkie trudności 
 latet Anguis w herba zaskrońca w posiadaniu 
 luksów w tenebris rozświetlają ciemne 
12M wieżę 
 macte animo odwaga 
 magna est veritas et praevalet prawda zwycięży 
13N wiszące Bóg 
 NEC pluribus impar liczniejsze 
 ne fronti cREDERE nie oceniaj książki po 
 nemo Mortalium omnibus horis sapit mądry człowiek musi być utrata 
 ne nimis quid niezbyt 
 ne sutor supra crepidam wszystkim zachować swoje miejsca pracy 
 nil desperandum nigdy rozpaczy 
 nunc aut nunquam stracił już nigdy nie będzie miał czas 
14o cesarz 
 Obscurum za obscurius rzeczy, które nie rozumieją użycie ale nie rozumieją słów, aby wyjaśnić 
 omne initium difficile est rzeczy są trudne 
 otia dant vitia bezczynność jest korzeniem wszelkiego zła 
15P para 
 par pari refertur ząb za ząb 
 Orbisu pax terrarum world peace 
 Pax vobis życzę spokoju 
 per aspera ad astra przeszedł trudności, w końcu Daje 
 Perpetuum mobile perpetum mobile 
 tenebras pocztowe lux światło po zmroku 
16q życia 
 qui desiderat pacem, praeparat belium chcą pokoju musi przygotować się do wojny, być przygotowane 
 Quot homines tot sententiae Wiele otrzymania porady 
17R rydwan 
 Repetitio est mater studiorum odświeżające 
 res, non verba mówią głośniej niż słowa 
18S kontrola 
 secundum ordinem metodycznie 
 semper idem sama stara 
 si siedzieć Prudentia wszystko pomyśl dwa razy 
 spes Sibi Quis que powinien poleganie 
 Sursum corda nie zniechęcaj 
 SUUS cuique mos każdy ma swoje nawyki, Rengeyouzhi 
19T stoicki 
 tabula Rara puste billboard, trance 
 tacitu concensu przyzwolenie, cisza 
 Tercjusz Gaudenty play off 
20U Świata 
 ubi ropa, ibi incisio nie mają ból ropa 
 una voce jednomyślni, pracując razem 
 usus est optimus magister praktyka jest najlepszym nauczycielem 
 Veritas omnia vincit prawdy pierwszeństwo 
 Viret kwiaty trwać wiecznie ver non semper 
 vox populi ankiecie głos, ludzi świata dźwięk 
21x miesięcy 
 
22YZ finał
 
Autor: Kinnems    Czas: 15.05.2017 21:12 
Angielski odpowiadające przysłowie: 

Magia 
 Sztuka jest długa, ale życie jest krótkie sztuka jest długa, życie jest krótkie 
B żeński edukacja 
 Piękno jest tylko powierzchowne skóry Piękno jest ale tylko 
C Dzień 
 Dzieci i głupców dzieci i głupcy nie może kłamać by nie powiedzieć panika 
D Królowa 
 niebezpieczeństwo jest obok sąsiad zagrożeniami bezpieczeństwa są bezpieczne sąsiad 
E sędzia 
 doświadczenie jest najlepszym nauczycielem doświadczenie jest najlepszym nauczycielem 
F fool 
 Fakty mówią głośniej niż słowa mówią głośniej niż słowa 
G Gwiazd 
 złoto nie kupić wszystko pieniądze nie można kupić 
H papieża 
 Honor i kłamstwo zysku nie w jeden worek cześć i oportunizm nie mogą współistnieć 
IJ diabeł 
 przemysł jest rodzicem sukces staranności jest matką sukcesu 
 sędzia nie według wyglądu sędzia nie według wyglądu 
K pustelnika 
 Królów i niedźwiedzie często martwią Keepers Królowie i niedźwiedzie często martwić hodowców 
L śmierć 
 miłość jest ani kupowane, ani sprzedawane miłość nie mogą być przedmiotem obrotu 
M wieża 
 człowiek jest duszą wszechświata ludźmi są lepsze 
N wiszące Boga 
 natury jest szkło odbijające prawda jest oczywiście odbicie w lustrze prawdy 
o cesarz 
 Atak jest najlepiej Atak obrona jest najlepszą obroną 
P para 
 Cierpliwość jest tynk na całej owrzodzenia cierpliwości może złagodzić cierpienia 
los Q 
 Jakości sprawach więcej niż jakość ilości ważniejsza niż ilość 
R rydwanie 
 Rzym nie został zbudowany w jeden dzień Rzym nie został zbudowany w jeden dzień 
moderacji S 
 mowa jest obraz umysłu jako dźwięk dusza mowy 
T stoickim 
 
UVW światowej 
 United stoimy, podzieleni upadniemy United We przetrwać, dzielą giniemy 
 cnota jest klejnotem atrakcyjnej cenie to cnoty bezcenne 
 mądrości jest lepsza niż złoto lub srebro mądrość jest lepiej niż złoto i srebro 
miesiąc X 
 Xmas przychodzi, ale raz w roku na Boże Narodzenie tylko raz w roku 
YZ końcowe 
 lata przynoszą mądrości wieku zdobyć mądrość 
 Zeal nie powinien wyprzedzać dyskrecję powinny uwzględniać ostrożne entuzjazm
OF: Kinnems    Czas: 30.09.2010 10:19 
[dołączania] 6871 [/ dołączania] 

postać z „dolnej lewej kolumnie” do „niższej do górnej prawej kolumnie,” List kolejno odpowiadające każdej karty 22 królowej 
fenicki alfabet, jest największym na język alfabet przodek 

ten post ostatnio edytowany przez Kinnems na 2010-9-30 10:33 ]
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 10:39 
"A" to "krowa" obraz; fenicki Wen Ming 
"B" jest "dom" lub "stoczni" obraz 
"C", "G" jest oznacza „colt” obraz 
„D” jest „liść” obraz; 
„E” jest „który podniósł ręce krzycząc” obrazów; 
„F.”, „V”, „Y” jest „kij” lub „pręty podtrzymujące” obraz; 
„H” jest „objętość len” obraz; 
„I” jest „rozłożona dłoń” obraz; 
„K” jest „palma” obraz; 
„M” oznacza to, że „woda” obraz; 
„N” jest obraz „węża”, 
„o” „oko” obraz; 
„P” jest „usta” rysunków, 
„P” jest „pętli” ję, 
„R«jest»głową«obraz, 
»S« a»X«jest»wzgórza«lub»rybi«obraz, 
»T«»pionowy przekrój typu«zdjęcia; 
»The Z" jest „podważyć” lub „strzałka” obraz 

list w starożytnych egipskich hieroglifów 

fenicki, grecki, łaciński może być wspólne
Autor: lewe ucho    Czas: 30.09.2010 10:43 
Kin, doszedłem do czcić swoje ~ OFZ
OF: Kinnems    Czas: 30.09.2010 11:56 
Nowoczesne List Znaczenie 


 natężenie prądu, nazwy boiska, Archie czynnik formacji stałej, typ krwi, wewnętrzna pociągi pasażerskie tymczasowy rura Pukuai, WAN, A, oszustwo, oszustwo, za atak amortyzacja przymiotniki, od początku do końca, punkt wyjścia absolutnej temperatury, krótszy bok trójkąta prostokątnego o kącie prostym, tętnic, adenina (adenina) adenina nukleozydu rybozy, alanina (Ala, alanina), poziom oglądania filmu , samolot szturmowy, film dla dorosłych, stałymi dowolnymi, zacząć od nowa (znowu), w 1995 roku w Leeds, UK założyć zespół rockowy, 

 dom, bombowce, bor, tysiące, szkło, złoto spawania, plastik, aluminium, w materiał ze stali boru, pręt, włókna boru, kompozyty, Tybet, wycofanie, folia niski koszt, pogrubienie bajtów jednostki B rejestr mnożenie i dzielenie instrukcje jako jedno wejście do jednostki arytmetycznologicznej (jednostka arytmetyczno-logiczna) sub-ekranowanie , Ching Yin Yang, binarne, indukcja magnetyczna, sromu, B krwi, limfocyty B, prędkość transmisji sieci towarowego (Bugatti) i Bentley (Bentley) towarowym, 
C C 
 język Sto Sissy mężczyzn transseksualiści, kulombowskiego, pojemnościowych, prędkość światła, współczynnik załamania światła, a atom węgla, ilość stężenia substancji, cytozyna, cysteina (cysteina), witamina C, kwas askorbinowy. Kopiowanie, InterCity Express pociąg pasażerski, ćwiczenia, dni, suche, karbon, wojskowy samolot transportowy, zestaw złożonych, centrum, 

 Top, wsparcie, drzwi, pobyt, głupie, diody, elektryczne przesunięcie wektora, deuter, 500, EMU pociągi, jednostka próby, zawory o dużej średnicy, jedna dziesiąta średnicy okręgu, jeden dzień, aby rozproszyć 

 wyniki gorsze przechodzą przed make-up, ecstasy, 18 th, obecność, notacja naukowa, wartość oczekiwana, mechaniczny 10 moduł Younga, fizyczne symbole energii, siły elektromotorycznej, wiadomo, średnica gwintu mielona elektroniczne Eulera (Eulera), równanie (E) przekracza ilość pełnej energii uwalnianej, długości, macierz milion obrotami 

 błąd podłoga, leki zmian farmaceutyczne substancje pomocnicze, fluor amper siła, siła kulombowskiego. Stała Faraday'a, nie przechodzą do przodu Fighter faradach pojemności, częstotliwości, długość ogniskowej tarcie, czynnika chłodniczego, pasty do zębów, dla drążka, elementy tworzące śmierci liczby włókien przędzy, 

 stała grawitacyjna, galwanometru grawitacja, guanozyna (guanina), warstwy podziemne, 10 ^ 9, ilość ciąż, granit, przyspieszenie grawitacyjne g, grupę osłona, wiszący, korek, złoto, Gay, glukoza, popularny film o wysokiej szybkości UGW grupa 

 Henry ogrodzenia, atom wodoru H, Hubble'a stałe, stałą Plancka, jednostki induktora, chemikalia, heroina, pornograficznych orgazm godzin metamorfozy liczbę trafień, poziom dokładności zastosowania przemysłowe, produkcji amoniaku i metanolu rafinacja ropy naftowej, gazu uwodornianie substancji organicznej, ponieważ stratami, tlen i wodór spawanie płomienia i paliwa rakietowego. Redukcji tlenków metali do wytwarzania metalu, wolframu, molibdenu, kobaltu, żelaza metalicznego proszku i germanu, krzemu, produkcji metali, paliw samochodowych, wodór, pomocy 
IJ 
 strony, że, matryca, jod, cyfry rzymskie 1, urojona (√-1), wiele zespołów, środki konserwujące, natężenie prądu, kursywa J kształtach, leki import opakowaniach, program JAVA JBoss JDBC jpa, JavaScript , Joule'a zgodność 

 drgań współczynnik Twist wzgórka meteorologii, współczynnik sprężystości objętościowej bezwzględna wartość zero, potasu, Ping Heng stała, ketamina, Lys (lizyna) termodynamiczny Kelvina jeden tysięcy kilometrów, kilogramów stała Boltzmanna, siły elektrostatyczne stałe, złoto , tysiąc, żenujące, „Cholera!”, szybko, kredy, nawozy, mydło, jeden z trzech głównych składników odżywczych szybkich pociągów roślin i zwierząt, właściwe regulacji ciśnienia osmotycznego i kwasowo-zasadowej Ping Heng płynów ustrojowych w komórkach, pomaga utrzymać nerwów zdrowia, serce normalne prawo, może zapobiec udar i pomocy normalnego skurczu mięśni, ze działanie obniżające ciśnienie krwi i prowadzić do wysokiego ciśnienia krwi u wlotu wysokiej sód
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 12:24 

 długość, w lewo, źle, tymczasowe pociągi pasażerskie, linii, objętość w 
litrach, M 
 cyframi rzymskimi 1000, Zhao, mężczyzna, poniedziałek, umiarkowany, druk czterech kolorów czerwonego, przez nadużywanie ilość odzieży tysięcznej, m, jakości, nachylenie, minuty whisper, miesiączkowanie, podpaski higieniczne, pieniędzy, McDonald, znakowania, zbieranie, pozornie ruchu 

 wiele, azotu, liczby cząstek, równoważnego stężeniu Newtona jednostka mechanika, zbiór liczb naturalnych, wewnętrzny pasażer rurka pociąg ekspresowy, współczynnik załamania światła, rachunek, na północ, podziały wierszy, symbol Napoleona: „Dobrze!” 

 oczy, dom, otwory, Oscar, zero, kompletne tworzą świat włącznie okrągłe, znikający punkt, powrót do łona, powrót do spokoju nie istnieje - śmierci, reinkarnacji, seria, tlenu, funkcji grupą krwi o, stali, spawanie, utrzymania życia. Naturalne warstwy ozonu w górnej warstwie atmosfery Ziemi ultrafioletowego promieniowania 

 geologicznej perm, fosforu, produkcji nawozów sztucznych, środków piorących, proszku do prania, ogni sztucznych, dopasowuje zapalająca, ramion spalania, ubranie, funtach, co mocy, centralny stadiony puls, propozycja, pęd, ciśnienie, protony, prawdopodobieństwo, języka, park, parking, patrol 

 słodkie, QQ, Królowa, promocja, liczb wymiernych, ciepła, wartość cieplna, ilość ładunku, współczynnik jakości, mocy biernej, tranzystor giętkie
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 15:01 

 ankieta, analiza statystyczna, wolność, wolny, otwarty, zbiory liczb rzeczywistych teorii, promień, kąt, krzywizny Riemanna integralną (Całka Riemanna), odporność, FireWire ilość obrotów na jednostkę czasu (ilość obrotów, stopnie radianów) środek promieniowania rentgenowskiego jonizującego jednostek (promieniowanie jonizujące), idealny równania gazu stanu, stała gazowa, łańcuch węglowodorowy, molowy stała gazowa, Arg (arginina), szybkość generowania molowej na jednostkę objętości, zarejestrowanym znakiem towarowym, ekskluzywne, ekskluzywność, wyjątkowość, częstość oddechów, jednostki miary termiczne w czwartek, jako chiński szachista czerwony, trzy kolory podstawowe systemu (RGB), biegu wstecznego, X-rated film, Rosja „dni” Pan indyjska, recepty, kształt baterii, wynik, rekord 

 kobieta, dama, Siemens, jednostka przewodności, małe, współczynnik sedymentacji, s, idealny żeński krzywej dolarów, siarka, kwas siarkowy. Gumy, zapałki, pirotechniczne, siarczany, siarczyny, siarczki, farmaceutycznych, pestycydy, środki wybielające, południe, nadużycie, zawór teleskopowej, Rider, stop 

 krzyż triasowy tryt temperaturę , okresu, napięcie, tymina (tymina), treonina (treonina, Thr) Tesla indukcję magnetyczną, w prawo, techniczny faul, transgenderystami turbiny turbo, akcja, płacz, ekspresy, wysokość, czas , tony, tortury, pojemność dysku twardego 
UVW 
 atomowych jednostek masy, potencjał stawów, uranu, reaktory jądrowe i paliwo jądrowe używane w bombie atomowej, shutdown, uracyl, podstawową jednostką wysokości (równowartość 1,75 cala), ty, CPU, korek, peg , wygrana sukces „Tak”, swobody heroizm napięcie urządzenie V, prędkość, cyfry rzymskie 5, wanad, stali szybkotnącej tnące ze stali stopowej, katalizatorów wanadowo wersja przeciwpancerny, tom wartość towarów, wolframu, wata , energia, moc, Cassiopia (Cassiopeia), szerokość, Zachodnia, Wan, fala 

 krzyż, nie wiadomo, nieograniczony cele, nadzieje, suchy, "dzień", cunt Perfect, rzymską 10, pocałunek, miłość, jego, prostolinijny, myśli, obawy, czysty, podwoiła się, współpraca, zakazać nieletnim oglądanie filmów 
YZ 
 itr, kolorowy telewizor. Ciemnoczerwone kryształy, radar, zabijając gry, policja sprawdza kogoś wieczorem, mistrz Miłości, w kształcie litery Z obiektów, medycyna, drugiej zmiennej, zmienna trzecim całkowitymi, Zorro, impedancja, bezpośrednim pociągiem, senność, sen, zero , nieistotne, bezwartościowy, Nadir, niska wysokość lotu, cel, koncentrując
Autor: Kinnems    Czas: 2010-9-30 20:31 
litery odpowiadające wspólną zagraniczną nazwę Aakarshan Aaliyah Aaren Aaron Aba Abbott Abbra Abby Abdel Abdul Abdullah Abe Abejundio Abel Abdiel Abelard Abhay Abella Abeni Abey Abha Abhijit Abia Abiba Abigail Abigale Abijasz Abina Abiona Abira Abner Abra Abraham Abram Abrasza Absalom Abundiantus Acacia Acacio Acadia Acanit Acantha Acario Accalia Francesco Accorso Ace Acelin Achal Achazia Achen Achilles achlys Achyuta Ackley Acton Acuzio Ada Ada Adair Adal Adalardo Adalbert Adalgisa Adalgiso Adalheid Adalia Adaliah Adalrico Adam Adamina Adara Addai Addie Addison Addo Adeben Adela Adelaide Adelais Adelbert Adele Adelfried Adelina Adeline Adelino Adelmo Adelphos Ademaro Ademia Aden Adena Adeodatem Aderes Adha Adhira Adiana Adie Adil Adina Adine Adiran Adishree Aditi Aditya Adiva Adlai Adler Adley Admon Adolf Adolfina Adolph Adolf Adon Adoncia Adonia Adonis Adora Adrastos Adria Adrian Adrianne Adriel Adrien Adrienne Eneasz Aetos Afina Afra Afryka afro Afton Agata Agath Agatone Aglaia Agnes Agneta Agnieszka Achab Ahava Ahearn Ahimsa Ahmad Ahmik Ahren Aida Aidan Aiden Aiesha Aiken Ailen Ailsa Aimee Aimery Ain Aina Aine Ainhoa Ainsley Ainslie Aintzane Airlia Aislin Aislinn Aissa Aitan Aithne Aiyana Ajatashatru Ajax Ajay Ajayi Ajit Akaash Akaisha Akando Akanke Akasma Akela Akello Akemi Akhil aki Akil Akilah Akili Akilina Akira Akiva Akshay Akuti Al Alain Alake alala Alan Alana Aland Alanna Alannah Alannis Alaqua Alaric Alarice Alastair Alavda Alazne Alban albern Albert Alberta Albinka Albion Alcander Alcina Alcott Alda Aldea Alden Alder Aldercy Aldis Aldo Aldora Aldous Aldrich Alec Alena Aleron Aleser Aleshanee Alessandra aleta Alethea Alex Alexander Alexandra Alexandria Alexia Alexis Alf Alfonso Alfred Alfreda Algar Alger Algernon Ali Alicja Alida Alim Alima Alina Alisa Alison Alistair Alita Alija Aliz Aliza Allan Allannah Allard Allegra Allegria Allen Allison Allyson Alma Almeta Almira Alodie Alois Alona Alonso Aloysia Aloysius Alphonse Alroy Alston lthea Alton Skrzydełko Alumit Alva Alvin Alvina Alvita Alwyn Alysa Alysia Alyson Alyssa Alzena Amabel Amabelle Amadeo Amadeusz Amadika Amadis Amado Amador Amaia Amana Amanda Amandeep Amandine Amando Amar Amara Amarante Amardad Amariasz Amaris Amarylka Amata Amato Ambar bursztynowy Amberley Ambika Ambre Ambrose Ambrosine AMDIS Ameerah Amelia Amena Amery Amesa ametyst Amherst Amiel Amilcar Amina Aminta Amir Amira Amissa Amistad Amit Amita Amitola Amity Amoke Amon Amorette Amorita Amos Amparo Amrit Amrita Amsden Amulya Amy Ana Anabelle Anacleto Anahid Anais Anan Anand Anani Anastasia Anatole Ancel Ancelin Anderon Anders Andras Andraya Andre Andrea Andreana Andreas Andreus Andrew Andria Andromeda Andrzej Andy Anemone Agnieszki Angada Angela Angelina Angelina Angelica Angelique Angell Angelo Angeni Andegawenów Angus Ania Anibal Anieli Anika Anisa Anita Anja Anjuman Ankareeda Anke Anker Ann Anna Annabel Annabelle Annapurna Anne Annemarie Annette Annick Annie Anniruddha Annora Anoki Anoop Anoush Ansel Ansgar Ans ley Anson Antal Anteia Anthea Anthony Antje Antoinette Anton Antonia Antonio Anuradha Anusree Aodh Aolani Apara Aparna Aphrodite Apirka Apolline Apollo Apollonia Apolloniosa Aponi kwietnia Aquene Ara Arabela Arabelle Araceli Aracelis Aram Araminta Aramis Aran Arana Arashel Araxie Arcadia Archer Archibald Archie Ardelia Ardelis Ardella Ardelle Arden Ardere Ardis Ardon Arella Aren Ares Aretha Aretina Argus Ari Aria Ariadne Ariana Ariane Aricia Aricin Ariel Ariella Arielle Ariene Arilda Arion Arista Aristide Aristo Arjun Arkadi Arkady Arkell Arkin Arland Arleen Arlen Arlene Arley Arlie Arlo Armand Armando Armen Armilla Armin Armina Armon Arne Arnold Arnon Aroha Aron Arpad Arpiar Arsen Arsenio Art Artemis Artemisia Arthur Arthus Aruna Arvel Arvid Arwin Arziki Asa Asenka Asha Asher Ashish Ashley Ashon Ashtad Ashutosh Ashwin Azja Asija Asisa Askini Asma Asmita Aspazja Astera Astin Astor Astra Astrid Astrithr Asuman Asvin Atalanta Atara atara Athalia Athan Atharvan Athena Atherol Athol Atifa Ati lla Atmaja Atmajyoti Atman Attis Atwater Atwood Auberon Aubrey Auburn Audley Audra Audrey Audric sierpnia Augusta Augustus Aundy Aure Aurek Aurelia Aurelio Aurkene Aurora Austin Austine Autumn Ava Avalon Avanti Avasa Avena Aveolela Averill Avery Avi Avia Avis Aviv Aviva Avra Axel Axelia Ayala Ayasha Ayelet Ayiana Ayita Ayla Ayushmati Azalia Azalia Aziza Azucena Azura Azadeh  [ ten post ostatnio edytowany przez Kinnems na 2010-9-30 20:39 ]

Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 20:34 

Baako Babette Bacia Bae Bahar Bahman Bailey Baingana Baird bairn Baji Bajnok Baka Bakari Bakarne Baker Bakr Balavan Balbina Balbo Balder Baldwin Bale Bali Balint Balfour Ballard Balram Baltazar Bambi Banan Bancroft Bandele Bane Banning, Bansari Bara Barakah Baran Barbara fryzjer Barbra Barclay Barden Bardo Bardon Barend Barika Barna Barnaba Barnaby Barnett Barney Baron Barret Barrett Barretta Barry bary Bårse Bart Bartłomiej Bartlomiej Barton Bartosz Baruch Basha Basil basima Bastiaan Batszeba Battista Baul Bavol Bay Bayanai Bayard Bayo Bazyli Bea Beacan Beacher Beaman Beardsley Beata Beate Beatrice Beatrix Beau Beaumont Beauregard Beck Becky Becse Bede Bedelia Behram Bel Bela Belden Beldon Belen Belicia Belinda Bella Belladonna Bellamy Bellanca Belle Bem Bemus Ben Bence Benedykt Benetta Benita Benito Benjamin Benno Benoit Benquasha Benson Bentley Benton Berang Berdine Berenger Bergen Bergren Beriszl Berit Berk Berkeley Bernadette Bernard Be RND Bernhard Bernice Berry Bersh Bert Berta Berta Berthold Bertina Berton Bertram Berwin Beryl Bess Beta Beth Bethany Betsy Bettina Betty Beulah Beval Beverly Bevis Bhoomi Bhrigu Bhudev Bialy Bian Bianca Bilal Bill Bina Bingham Binty Birch Birget Birgit Birgitta Birkita Bishop Bitalo Bjoern Bjorn Bjorne Blade Blaine Blair Blaise Blake Blanche Blanda Blandon Blaz Blazej Blenda Bliss Blossom Bluma Bly Blythe Bob Bobby Bod Boden Bodor Bogart Bogdan Bogumil Boguslaw Bohdan Bohdana Boleslaw Bolton Bona Bonamy Bond Bonita Bonnibel Bonnie Booker Boone Booth Borden Borghild Borgny Boris Borislav Boswell Botolf Botond Bowen Bowie Bowman Boyce Boyd Boyden Bożydar Bracha Brad Braden Bradford Bradley Brahnan Bram Bramwell Oddział Marka Brande Brandeis Brandon Brandi Brandt Brandy Branko Brannon Brant Braxton Bray Brayden Braz Brazylia Bree Breezy Brencis Brenda Brendan Brenna Brennan Brent Bret Brett Bretta Brewster Briac Brian Briana Briand Brianna Brianne Brice Bridger Bridget Brie Brier Brietta B righam Brighton Brigitte Brina Brinley Briony Brishen Brit Brites Britt Brittany Britton Brock Broderick Brodny Brody Brom Bromley Bronislaw Bronson Bronte Bronwen Bronwyn Brook Brooke Brown Bruce Brunette Bruno Brutus Bryan Bryant Bryce Bryn Buck Buckley Bud Buffy Bunny Burdette Burgess Burhan Burian Burke Burkhard Burle Burne Burr Burt Burton Byron Byrne, 

ten post ostatnio edytowany przez Kinnems 20:41 na 2010-9-30 ]
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 20:43 

Kabel Cade Cadence Cadeo Cadi Cadman Caedmon Caelyn Cezar Cailana Caimile Cain Caitlin Caitria Cal Cala Calandra Calantha Calder Caleb Kaledonia Caleigh Caley Caldwell Calhoun Calida Calista Calisto Calix Calixto Callan Callia Callidora Calliope Callis Callista Callisto Knieć Calvert Calvin Calypso Camden Camellia Cameron Camilla Camille Camlin Campbell Camron Canace Candace Candan Candice Candida Candry Cukierki Cantara Kanut Caoimhe Capri Caprice Cara Caradoc Carajean Carden Carel Caresse Carew Carey Carha Cari Carina Carine Carissa Carla Carla Carleigh Carlen Carleton Carlin Carling Carlisle Carlo Carlos Carlotta Carlton Carly Carlyle Carmel Carmella Carmen Carmine Carna Karneol Carney Carol Carola Carolina Caroline Carolyn Caron Carr Carrick Carrie Carroll Carry Carson Carsten Carter Carver Cary Case Casey Casilda Kazimierz Kacper Casper Cass Cassandra Cassarah Cassia Cassidy Cassie Cassiel Cassius Casta Castalia Castel Catarina Catava Cathe rine Cathy Cato Caton Catrin Catrina Cavan Cayden Cayleigh Cearbhall Ceasar Cecania Cecil Cecilia Cecily Cedric Celandia Glistnik Celeste Celia Celine Cemal Cerdwin Cerelia Czad Chadwick Czajka Chaim Chaitra Chal Chale Chalmers Chanah Chance kanclerz Chandani Chander Chandi Chandler Chandra Chanel Chaney Channing Chantal Chantel Chapin Chapman Charis charyzmę Charissa Charity Charla Charlene Charles Charlotte Charlton Charmian Charna Charnette Chase Chastity Chata Chatwin Chauncey Chay Chaja Chayton Che Chelsea Cheney Chenoa Cher Cheri Cherie Cherilyn Cherise Cherish Cherry Cheryl Chesley Chesna Chester Chet Chevalier Cheyenne Chhaya Chiamaka Chiara Chike Chilali Chilton Chimalis Chino Chipo Chitra Chloe Chloris Chris Christa Christabel Christian Christianne Christina Christine Christopher Christos Christy Chruse Chrysanta Chryssa Chuck Ciannait Ciar Ciara Ciaran Cicely Ciceron Ciel Cierra Cindra Cindy Cinzia Circe Ciro Claiborne Claire Clancy Clara Clare Clarence Clarice Clarissa C skowronek Claude Claudette Claudia Claudine Klaudiusz Clay Clayton Clemence Clement Clementine Cleo Cleopatra Cletes Cleto Cletus Cleveland Cliantha Cliff Clifford Clifton Clinton Clio Clive Clovia Clovis Clyde Coalan Cochiti Cody Colby Cole Coleman Colette Colin Colleen Collier Colon Colton Columba Columbia Coman Comfort Conan Condon Conleth Conner Connie Connor Conrad Conroy Constance Constantine Consuelo Conway Cooper Cora Coral Corazon Corban Corbin Corcoran Cordelia Cordell Coreen Corey Corin Corinna Corinne Corliss Cornelia Cornelius Corrine Cort Corwin Cory Corynn Cosmo Coty Courtland Courtney Craig Creighton Crescent Cressida Crispin Cristen Crosby kryształ Csaba Cseke Csepel Csongor Culbert Cullen Culver Curran Currier Curt Curtis Cuthbert Cuyler Cybele Cymone Cynara Cynric Cynthia Cyprien Cyrano Cyreny Cyril Cyrilla Cyrus Cytheria Cyzarine Czcibor Czesław
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 20:46 

Daba Dabria Dacey Dacia Dacio Dae Dafydd Dag Dagan Dagmar Dagna Dagny Dagobert Dahana Daisy Dakarai Dakin Dakota Dale Daley Dalia Dalila Dallas Dallina Dalton Daly Damalis Damara Damaris Dame Damek Damen Damian Damini Damita Damon dan Dana Dane Dania Danica Daniel Daniela Danielle Danior Danita Dante Danya Daphne Dara Daralis Daray Darby Darcy Darell Daren Dareo Daria Darian Darien Darius Darla Darleen Darlene Darnell Darra Darrel Darren Darryl Darshan dartagnan Darthmouth Darwin Dasha Dattatreya Davan Dave David Davida Davin Davine Davis Świt Dawson Daya Dayla Dayton Deacona Deana Deanna Deanne Debbie Deborah Debra Decker Decla Declan Dee Deeann Deemer Deepika Deianira Deidre Deiene Deirdre Deitra Deja Delaney Delanna Delano Delbert Delbin Delfina Deli Delia Delicia Dalila Della Delmar Delmore Delphia Delphine Delphinia Delsin Deman Dembe Demelza Demetria Demetryjusz Demi Dempe Dempsey Dempster Dena Denes Denholm Denis Denise Denley Dennis Denny Denver Deo Deon Dep Derek Dermot Derrick Derry Derwin Desdemona Desiderio Desiree Desmond Desta Destinee przeznaczenie Destry Deva Devaki Devarsi Deven Deverell Devi Devlin DevNet Devon Dewey Dewitt Dexter Dhananjay Dharuna Dhatri Diamanta Diana Diane Dianthe Dick Dickinson Diederich Diederick Diederik Diego Diella Dierdre Dierk Dieter Dietmar Dietrich Digby Dikranouhi Dilbert Dilip Dillian Dillon Dilys Dimitri Dina Dinah Dino Diodore Dion Dione Dionne Dirk Disa Dita Divya Dixie Dixon Djamila Dmitri Dmyphnah Dobrogost Dobromil Dobry Doe Doireann Dolly Dolores Dominga Dominika Dominika Dominique Domokos Donald Donard Donata Donatien Donato Donna Donnelly Donovan Dooley Dooriya Dora Dorean Doreen Dores Doretta Dori Doria Dorian Dorinda Doris Doron Dorota Dorota Dorota Dorset Dory Doug Douglas Dov Dover Doyle Drake Dreama Drew Drina Drisana Driscoll Driskoll Dristi Drucilla Duane Dudley Duff Dugan Duglas Duke Dulcea Dulcie Dulcinea Duncan Dunn Dunstan Durand Duranjaya durenu Durga Durjaya Dur RIKEN Durward Durwin Dusan Dustin holenderski Dwayne Dwennon Dwight Dyami Dyani Dylan Dymas Dymfna Dyna Dysis
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 20:48 

Eamon Eamonn Earl Earleen Earnest jest w Eartha Wielkanoc Eaton Eban Ebba Ebenezer Ebere Eberhard Ebert Ebony Echo Eckhard Ed Eda Edan EDANA Edda Edeline Edgar Edgardo Edison Edith Editha Edlyn Edmond Edmund Edna Edolie Edria Edric Edsel Eduardo Edward Edwin Edwina Effie Efia Efraim Efrosini Efterpi Egan Egbert Egerton Egil Egmont Egyed Eileen Eilis Einar Eireann Irena Eisig Ekachakra Ekkehardt Eknath Elaine Elba Elbert Elberta Elden Eldon Eldora Eldoris Eldred Eldridge Eldwin Elea Eleanor Electra Elek Elektra Elena Eleni Eleonor Eleora Elfa Elga Elgan Eli Eliane Elias Eliasz Elina Elinor Eliot Elisa Elisabeth Elise Elisha Eliska Elissa Elita Eliza Elizabeth Elkan Ella Elle Ellen Ellery Ellie Elliot Elliott Elma Elmar Elmer Elmo Elodie Eloise Elric Elroy Elsa Else Elsie Elspet Elton Elu Elva Elvin Elvina Elvira Elvis Elwin Ely Elyse Elysia Elżbieta Ema Emalia Emanuela Emanuela Ember Emeline Emerald Emeryk Emerson Emery Emidio Emil Emilie Emilio Emily Em ir Emlyn Emma Emmanuel Emmet Emmett Emon Emrick Emrys Ena Endora Engel Enid Ennio Ennis Enola Enrique Enye Eoin Efraim Eranthe Erasma Erasmus Erek Erhard Erianthe Erica Erica Erich Erika Erin Erlina Erline Ernest Ernestyna Ernst Errol Erskine Erwin Eryx Erzsebet Eskarne Esme Esmeralda Esmond Esperanza Espiridion Essien Esta Estavan Esteban Estelle Estes Esther Estra Etain Etania Ethalyn Ethan Ethel Ethmer Etienne Eudoksja Eudor Eudora Eugene Eugenia Eulalia Eunice Eufemia Euphrosyne Eurydyka Eustachy Eustacia Eva Evadne Evan Evander Evangelia Evangelina Evangeline Evanthe Ewa Evelina Evelyn Everett Evert Evzen Ewa Ewan Ewing Eyota Ezar Ezechiel Ezio Ezra
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 20:50 

Fabia Farley Fabian Fabiana Fabio Fabron Fae Fajga Faina Fainche Fairfax Fairuza Faith Faizah Faizel Fala Falgun Falkner Fallon Fannie Fanny Fantine Faraji Farfalla Farica Farida Fariishta Farman Farrah Farrah Farkas, Fara Farrar Farrell Fascienne Fatima Fatin Fatma Faustine Fawn Fawne Faxon Fay Faye Fayina Fayme Februus Federico Fedora Felcia Felicia Felicidad Felicite Felicity Felina Felix Femi Fennella Fenton Ferdinand Ferenc Fergus Ferguson Fermin Fern Fernanda Fernando Feronia Ferran Ferris Ffionn Fidel Fidelity Fido Fielding Fifine, Fifi Filander Fingal Finlay Finn Finola Fion Fiona Fionnuala Fiorenza Fisk Fitz Fitzgerald Flavia Fleming Fleta Fletcher Fleur Floke Flora Florencja Floria Florian Flos Floyd Flynn Fodor Fola Folkus Fonda Forbes Ford Las Forrest Forrester Foster Frances Francesca Francesco Francine Francis Frank Franklin Franz Fraser Frasier Fravardin Fred Freda Freda, Frida Frederica Frederick Frederika Freeman bezpłatny Fremont F reya Frieda Friederike Friedhelm Friedhold Friedrich Frigyes Fritz Frode Fruma Fuensanta Fuller Fulton Fulvia Fuscienne
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 20:52 

Gabai Gabe Gabriel Gabrielle Gaby Gadil Gaja Gage Gail Gaila Gainell Gaines Gajusz Gajendra Gala Galatea Gale Galeno Galen Gali Galiana Galina Galip Gallagher Galloway Galvin Galya Gamal Gamba Gamble Gana Ganesa Ganesh Gara Garda Gannon Gardiner Gardner Gareth Garett Garfield Garin Garland Garner Garnet Garnette Garret Garrett Garrick Garridan Garth Gary Garyson Gaspar Gaston Gauri Gavin Gavrie Gawain gay Gayatri Gaye Gayla Gayle Gaylord Gaynor Gebhard Gedeon Geert Geffrey Geir Gelasia Gelsey Gemma Gena Gene Genesis Genewa Genevieve Genevra Gennaro Geoff Geoffrey Georg George Georges Georgette Gruzja, Georgiana Georgina Georgine Gerad Gerald Geraldine Gerard Gerben Gerd Gerda Gerhard Gerik Gerlinde Germain Germaine niemiecki Gernot Gerontiusa Gert Gertraud Gertrude Gertruida Gerwulf Gerzson Geva Ghislaine Giacinta Gianina Gibson Gideon Gifford Gigi Gilana Gilbert Gilda Gilen Giles Gill Gillian Gilmer Gilroy Gina Ginger Ginny Gino Ginton Gio vanni Giselle Gitana Githa Gitta Givon Gizane Gizem Gladwyn Gladys Gleda Glen Glenda Glenn Glenna Glenys Gloria Glynis Glynnis Goddard Godfrey Godwin Golda Goldie Gomer Gopal Goran Gordana Gordon Gottfried Gotthilf Gotzone Govad Grace Graciela Grady graje Graeme Graham Gram Granger Grania Grant Granville Gratien Grayson Grazyna Grear Gredel Greg Greger Gregory Gresham Greta Gretchen Grete Małgosia Grette Grier Griffin Griffith Griselda Griswold Grosvenor Grover Gruffudd Gruffydd Grzegorz Guadalupe Gudrun Guido Guillaume Guillermo Ginewra Gunda Gundula Gunnar Gunter Gunther Gustav Gustavus Guto Guy Gwen Gwenda Gwendolen Gwendoline Gwendolyn Gweneth Gwenllian Gwyn Gwyneth Gwynne Gypsy Gytha Gyula
Autor: Kinnems    Czas: 30.09.2010 21:12 

Habib Habika Hackett Hadar Hadara Hadassa Hadden Hadi Hadiya Hadley Hadrian Hadwin Hagan Hahn Haidee Haifa Haile Hailey Haimi Haines Hakan Hal Halbert Halden Haldis Haleigh Haleigha Halen Haley Hali Halian Halima Halsey Hall Hallie Halona Hamal Hamid Hamilton Hamish Hamlin Hammond Hamon Hana Hanaa Hanan Hani Haniyya Hank Hanley Hanna Hannah Hanne Hannes Hannibal Hans Hansel Harald Harcourt Harden Hardy Harelda Harika Harith Harlan Harley Harman Harmony Harold Harper Harriet Harris Harrison Harry Harsh Hart Hartley Hartmut Harva Harvey Harvie Hasan Haskel Hasna Hassan Hastin Hastings Hattie Hauk Hava Hayden Hayes Haylee Hayley Hazel Heath Heather Heba Hebe Hector Hedda Hedia Hedva Hedwig Hedy Heidi Heidrun Heike Heiko Heinrich Heinz Helaku Helen, Helena Helga Helge Helki Hellen Heller Helmut Helmuth Heloise Hema Henderson Henka Henning Henrietta Henrik Henrike Henry Hephzibah Hera Herbert Herman Hermelinda Hermine Herminia Hermiona Hermose Heron Herschell Herve Herwin Hesper Hester Hetty Hieronymus Hilary Hilbert Hilda Hillary Hilliard Hilton Hinda Hinrich Hiram Hobart Holbrook Holden Holger Holly Holt Homer Miód Honora Hont Nadzieja Horace Horatio Hormazd Hormazed Horst Hortense Ozeasz Hotaka Houston Howard Hoyt Hubert Huberta Hue Hugh Hugo Hulda Humbert Humphrey Hunk Hunor Hunter Huntley Hussein Huw Huyana Hiacynt Hye Hyman Hypatia z 


Iago Iain Ian Ianthe Ibeamaka Ibrahim Ichabod Ida Idaline, Idalina Ideh Idelle Idesta Idola Idona Idonia Ignacio Ignatia Ignacy IgnatiusIgnace IGNATIVS Igor Ihab Ike Ilana Ilaria Ildiko Ileana Ilene Ilias Ilisapesi Ilka Ilona Ilse Imamu Iman Imelda imen Immanuel Imogen Imogene Imre Inayat Ince Indaliai Indie Indira Indra Indrina Ines Inez Inga Ingmar Ingolf Ingram Ingrid Innokenti Iolana Iolanthe Iona Ione Ira Iratze arawan Irem Irena Iris Irma Irvin Irvine Irving Irwin Isaac Isabel Izydor Isadora Izajasz Isaura Isha Ishana Izmael Isidora Izydor Isis Isleta Isoke Izolda Isra Izrael Israt Istas Istvana Itzak Iva Ivan Ivana Ivana, Bluszcz, IVa za Ivar Iver Ives Ivo Ivonne Ivor Ivory Ivy Ixchel 


Jabari Jabir Jabril Jacinda Jacinta Jacinthe Jack Jackie Jackson Jaclyn Jacob Jacqueline Jacqui Jacy Jada Jade Jadwiga Jael Jaen Jafar Jafet Jagger Jago Jaimica Jaimie od Jaina Jaione Jake Jakinda Jakob Jal Jala Jaleel Jamal Jamari Jamee James JamesJimmy Jamie Jamila Jamilah Jamison Jan Jana Jane Janel Janelle Janet Janice Janine Janisa Janna Jannah Jannike Jafet Jardena Jared Jarek Jarlath Jarman Jarogniew Jaromir Jaron Jaroslav Jaroslaw Jarrah Jarvia Jarvinia Jarvis Jasmine Jason Jasper Jawajska Javier Jay Jaya Jayant Jayma Jayne Jayvyn Jazlyn, Jazzy Jean Jeanelle Jeanette Jeanine Jeanne Jeb Jed Jedidiah Jedrek Jędrzej Jeevan Jeff Jefferson Jeffery Jeffrey Jehan Jekaterina Jelani Jelena Jemima Jenay Jendayi Jendyose Jenell Jenelle Jenica Jenifari Jenna Jenni Jennie Jennifer Jenny Jeno Jens Jensen Jensine Jefte Jeptha Jeremiah Jeremy Jeriah Jerod Jerold Jerolin Jerome Jerry Jerusha Jerzy Jesse Jessica Jessica Jessie Jessie Jezus Jeunesse Jewel Jezebel Jibril Jiera Jihan Jill Jillian Jillian, Jill Jim Jimmy Jimuta Jina Jinx Jivana Jivin Jo Joachim Joakim Joakima Joan Joanna Joanne Joannes Joao Joaquim Joaquin Praca Jobey Jobina Jocelyn Jocelyn, Joyce Jocosa Jodie Joe Joel Joelle Joelliane Joetta Joey JoeyJoe Johan Johann Johanna Johannes John Johnny Johnson Jolan Jolene Jolie Jolon Jon Jonasz Jonas Jonathan Jonie Jonina Jonna Jora Jordan Jordane Jorg Jorge Jorgen Jorie Jose Josefa Joseph Josephine Josh Joshua Josiah Josie Jouni Joy Joyce Juan Juanita Jubal Judasz Judasz Judd Jude Judit Judyta Judyta, Judy Judy Julia Julian Juliana Juliana, Julia Julianne Julie i Julia Juliette Julinka Julius Juma Jumoke czerwca Junior Juno Jupiter Justin Justine Justus Jutta Jyoti Jyotsna 


Kaatje Kabos Kacey Kachine Kadija Kadin Kadisha Kae Kaelyn Kaethe Kahoku Kai Kaia Kaie Kaikara Kaili Kaimi Kairos Kaitlyn Kajal Kakra Kala Kalama Kalanit Kalare Kalb Kale Kalea Kaleigh Kaleo Kali Kalia Kalidas Kalika Kalil Kalila Kalinda Kaliska Kalkin Kalman Kalonice Kalysta Kama Kamadev Kamakshi Kamal Kamala Kamali Kamaria Kambo Kamil Kamilah Kamilia Kamna Kanak Kanchana Kane Kanene Kaniel Kanika Kantha Kapera Kapil Kapila Kaplony Kara Karaugh Kardal Kardos Karen Karen, karena Kari Karida Karimah Karin Karissa Karka Karla Karla Karli Karly Karol Karolyn Karsa Karsten Kartal Kartik Kartikeya karyjskich Kasy Kasch Kasen Kasey Kazimierz Kasinda kasmira Kaspar Kassia Katarina Kate Kateb Katherine Katherine, Kathy, Kathleen Kathleen Kathryn Kathy Katie Katina Katja Katrina Kaula Kaushik Kaveri Kavi Kavindra Kavita Kay Kaya Kayin Kayla Kayleigh Kayley Kazia Kazimiera Kazimierz Keane Keara Kearney Keary Kedar Keefe Keegan Keeland Keeley Keelin Keely Keenan Keene Kefira Kegan Kehinde Keilana Keilantra Keir Keisha Keith Kekona Kelby Kelda Keleman Kelia Kell Kellan Kellen Kellie Kelly Kelsey Kelvin Kemenes Kemp Ken Kenan Kendall Kende Kendra Kendreague Kendrick Kenelm Kenley Kenn Kennard Kennedy Kenneth Kenn jest Kenny Kenrich Kenrick Kent Kenton Kenway Kenia Kenyangi Kenyon Keona Kepa Ker Kerani Kerecsen Kerensa Keri Kermit Kern Kerr Kerri Kerry Kers Kersen Kerstin Kerwin Kesare Keshav Kesi Kesia Kessie Kester Keturah Ketzia Keve Kevin Keyon Kezia Khadija Khairi Khalid Khalidah Khara Khatijah Khordad Khorshed Khortdad Khoury Kiah Kiana Kiara Kiefer Kiele Kieran Kilby Kilian Killian Kim Kimatra Kimball Kimberly Kimo Kin Kineta Król Kingsley Kinnel Kinsey Kintan Kiona Kip Kipling Kipp Kira Kiran Kirby Kirima Kirit Kirk Kirsi Kirsten Kirstin Kirsty Kirstyn, Kirsten Kirti Kisa Kiska Kismet Kissa Zestaw Kitty Kjerstin Klaas Klair Klaus Klavdia Klemen Klemens Knox Knut Kody Koko Kolina Kolos Kolour Konrad Kontar Koren Korey CORVIN Kozma Kripa Kris Krischnan Krishna Krista Kristal Kristen Kristi Kristian Kristin Kristina Kristofer Kristy Crete Krysia Krystyna Krzys Krzysztof Ksenia Ksenya Kshama Kund Kurt Kusagra Kush Kyla Kyla, Kyle Kyle Kyler Kylie Kyna Kynthia Kyra 


Laban etykieta Laborc Lacey Lachl Lacy Ladd Laddie Ladislav Ladom Lagina Laila Lailie Lainey Laird Laith Lakeesha Lakeisha Lakshman Lakshya Lala Lalasa Lalo Lam Laman Lambert Lamberto Lamont Lan Lana Lance Lancelot Lander Landon Landry Lane Lang Langley Lani Lanikai Lantos Laoghaire Lara Laraine Lareyna Lari Larina Larissa Lark Larry Lars Latasha Lateefah Latimer Latisha Latonia Latonya Latoya Laura Laureen Laurel Laurel , Loralie Lauren Laurence Lauretta Laurie Laurinda Lavani Laveda Laverna Laverne Lavina Lavinia Lawler Lawrence Lawson Layna Lazarus Lea Lea Lea, Leigh Leala Leander Leandra Leanna Leanne Lear Leauna Leba Lech Ledah Lee Lee, Lea Leela Lehel Leif Leigh Leighton Leila Leilani Leith Leland Lemoine Lemuel Lemuela Len Lena Lene Lenita Lennon Lennox Lensar Leo LeoLeon Leola Leon Leona Leonard Leonhard Leonidas Leonie Leonor Leonora Leopold Leopolda Leron Leroy Leshem Lesia Lesley Leslie Lester Leszek Leta Letha Leticia Letitia Levana Levente Levi Lew Lewis Lexa Lexine Leyna Lia Liadan Liam Liana Liane Liann aka Lianne Libania Liberatore Liberty Lida Liesa Liese Liesel Lieselotte Lila Lilah Lilia Lilian Lilith Lillian Lillian, Lil, Lily Lilo Lily Lilybell Limber Lina Lincoln Lind Linda Lindsay Lindsey Lindy Linette Linh Linnea Linnette Linus Linwood Lionel Liouba Lisa Lisa, Liza Lisabet Lisanne Lisette Litsa Litton Liv Livana Livia Liz Liza Lizolet Lizzie Llewellyn Llewelyn Lloyd Llywelyn Locke Logan Lois Lokelani Lola Lolita Lombard Lon Londyn Lonikie Lonnie Lora Lore Lorelei Loren Lorena Lorenzo Loretta Lori Lorinda Loring Lorna Lorne Lorraine Lorrie Lot Lothar Lotte Lotus Louis Louis, Lewis Louisa, Louise Louise Lourdes Miłość Lowell Luanna Lubomir Lucas, Łukasz Lucia Luciana Lucien Lucilla Lucille Lucyny Lucinda Lucinda, Lucy Lucine Lucjusz Lucjan Lucretia Lucy Ludmila Ludovic Ludovica Ludwig Ludwik Luella Luien Luigi Luis Luke Lukina Lulu Luna Lunt Lupe Lupita Luther Lutz Luzia Lyda Lydia Lyle Lyman Lyndon Lynette Lynn Lynna Lynwood Lira Lyris Lysandra Lyuba Lysander 


Maarten Mab Mabel Mablevi Mabon Mac Macaria Macauley Mace Maciej Mackenzie Macnair Macon Macy Maddock Maddox Madeira Madeline Madge Madhav Madhu Madhur Madison Madra Mads Mae Maedra Maegan Mael Maeve Magan Magara Magda Magdalena Magena Maggie Magna Magne Magnolia Magnus Mahabala Mahala Mahalia Mahon Maia Maida Maire Mairead Mairi Maisie Maitane Maitland Majtreja Maitryi Maizah major Główne Makalo Makepeace Mała Mal Malati Malaya Malca Malcolm Malcolm Maleah Małgorzata Mali Maliha Malik Malika Malila Maliny MALKA Mallory Malone Malu Malva MalvinMelvin Malwina Mamta Manco Przesłać Mandara Mandeep Mandek Mander Mandhatri Mandi Mandisa Mandy Manfred Mangena Manhattan Manisha Manjusha Manley Manlio Manning Mannix Manon Mansi Mansoor Mansur Manuel Manuela Mara Marc Marcel Marceline Marcella Marcellus Marcia Marcin Marco Marcus Marcy Marden Maren Margaret Margarita Margery Margot Małgorzata Maria Mariabella Mariah Mariam Marian Marianne Mariano Mariasha Maribel Maricel Maridel Marie Mariel Marietta Marigold Marija Marij ke Marika Marilee Marilena Marilyn Marina Mario Mario Marius Marion Mariposa Maris Marisa Marissa Marita Marius Marjani Marjeta Marjorie Mark Mark Marc Markandeya Marla Marland Marlena Marlena Marlon Marlow Marly Marlyn Marmaduke Marmara Marna Marni Marnia Marnie Marnina Marny Mars Marsden Marsha Marszałek Marshall Marta Marta Martin Martina Marva Marvela Marvelle Marvin Mary Marya Maslin Mason Matai Matana Matanga Matangi Matej Mateusz Mathea Mather Mathias Matylda Matylda Matrika Mats Matt Matthew Matthias Maud Maude Maura Maureen Maurice Mauro Mavis Max Max Maxwell Maxim Maximillian Maxine Maxwell maja Maya Mayer Mayim Maynard Mayon Mead Meadow Meaghan Meara Mechtilde Meckenzie Meda Medea Medha Medwin Meena Meg Megan Megara Meghan Meghana Megyer Mehetabel Mehul Mei Meir Meira Meka Mela Melanctha Melancton Melanie Melba Melchior Melia Melina Melinda Melisenda Melissa Melita Melitta Melody Melor Melosa Melville Melvin Melvina Melvyn Mena Menaka Mendel Mercy Mercy Mercedes Mercer, Merci Meredith Meris Merit Meriwether Merla Merle Merletta Merlin Merrick Merrill Merritt Wesołych Mervin Meryl Mesha Messina Meta Mette Meyer Mia Miakoda Micah Micajah Michael Michaela Michal Michel Michela Michele Michelle Michelyne Mick Mieczysław Migina Mignon Miguel Mihaly Mikayla Mike Mikhail Mikkel Miksa Mil Mediolan Milburn Mildred Milena Miles Millard Miller Millicent Millie Milly Milo Milogost Milton Mily Mimi Minda Mindel Mindy Miner Minerva Minka Minna Minta Mira Mirabelle Miranda Miremba Mireya Miriam Mirko Miroslav Miroslaw Mirosława Missy Misty Mitali Mitch Mitchell Mitena Mitexi Mladen Modestus Skromność Mog Mohammad Mohan Mohini Moira Molly Mona Monet Monica Monique Monna Monroe Monta Montague montana Monte Montgomery Monty Mora Mordecai Mordikai Morgan Morgance Morgandy Morgen Moria Moriarty Morley Morris Morten Mortimer Morton Morven Moselle Mojżesz Motega Muhammad Muirne Mukasa Mukta Mull Munro Murdock Muriel Murphy Murray Musetta MyDuyen Mya Mychau Myer Myfanwy Myiesha Myles Myra Myrna Myron Myrtle 


Naariah Nabelung Nabulung Nachmanke Nada Nadav Nadezda Nadia Nadine Naeem Nafeeza Naia. Naida Nailah Naimah Naina Nalani Naldo Nalini Nalren Namazzi Namdev Nan Nancy Nanda NANDIN Nanette Nanna Nanne Nansen Nantai Nantale Nantan Noemi Napea Neftalim Napoleon Nara Narajana Narciso Narcyzo Narcissus Narda Narella Narkeasha Narmada jest Narsi Nartana Nash Nashwa Nasiche Nassir Nat Natalie natane Nataniella Natasha Nate Nathalie Nathan Nathania Nathaniel Natica Natille Navarro Naveed Naveena Navid Naysa Nazirah Neal Neala Necalli Neci Ned Neda Magda Neel Neelam Neerja Neha Nehemiasza Neil Nelek Nell Nelleke Nellie Nelly Nelson Nemo Neo Neola Neoma Neria Neriah Nerin Nerissa Nerita Nero Neron Nessa Nessa, Nessia Nestor Netta Neva Nevada Nevan Neville Nevin Newell Newlyn Newman Newton Neysa Nhu Nia Nicholas Nicia Nick Nickolaus Nicky Nico Nikodem Nicola Nicolas Nicole Nicolette Nicolette, Nicole Nidra Nigel Nihar Niju Nika Nikita Nikki Nikolaas Nikolai nilini Nils Nimah Nimai Nimbus Nina Nino Niobe Nira Niraj Niramitra Nirel Nirvana Nirvelli Nisha Nishad Nishan Nissa Nita Nitara Nitika Nitya NityaSundara Niccana Niven Nixie Niyati Noadyjasz Noe Noam Noble Nodin Noe Noel Noelani Noella Noelle Noi Nola Nolan Noleta Nona Nora Norbert Norberta Nordica Noreen Norine Norma Norman Norris Północna Norton Norvin Norwood Nowa Novia Novyanna Noya Nuala Nuray Nuri Ny Nydia Nye w Nyle Nyks 


Oakes Oakley Obadyjasz obelia Obelix Oberon Obert Obiajulu ochen Octavii Oktawiusz Powierzchnia Oddvar ODEA Odelette Odelia Odell Odera Odessa Odetta Odetta Odil Odila Odilon Odyn Odion Odon Odyseusz Ofer z Ofra Ogden Ogilvy Oguz Ohanna Okelani Oksana Olaf Olathe Olayinka Oldrich Oleg Oleos Olesia Olethea Olga Oliana Olin Olinda Olive Oliver Olivia Nr Olympia Omar Omega Ona Onan Ond Ondrej Onida Oona Oonagh Opal Ophelia Ophira Ofra Oprah Ora Oralia Oralie Oran Orane Orb Oren Orenda Oriana Orianna Oribel Oriel Orinda wilga Orion Oris Orla Orlanda Orlando Orlando, Orland Orlantha Orlena Orman Ormo Nd Ormonda Ormos Orrin Ors Orson Ortensia Orton Orva Orville Orvin Osaze Osbert Osborn Osborne Oscar Osgood Osman Osmond Ossian Osvaldo Oswald Oswin Otis Ottila Otto Ove Owidiusz Owen Oxford Oz OZS Ozsv 


Pablo Packard Paco Paddington Paddy Paden Padma Page Paine Paki PAKUNA Palma Palmer Paloma Palti Pamela Pancho Pancrazio Pandit Pandora Panfilo Pankaj Panos Pansy Panthea Pantxike Panya Paola Paolo Papillon Paras Paryż Parisa Paritosh Parker Parkins Parlan Parnika Parnita Parr Parry Parth Partha Parthenia Parthivi Parvani Parvati Parveen Pascal Pascale Pat Patamon Patia Cierpliwość Patricia Patrick Patsy Patti Patton Patty Paula Paula Paula, Paulette Paulette Pauline Pavel Pavlo Pawel Paxton Payal Payton Pazia Pearl Pebbles Peder Pedro Pegeen Peggy Peggy, Peg Pelagia Pell Pellegrin Pemba Pembroke Penda Penelope Peni Penina Penley Penn Penny Penrod Pentele Penthea Piwonia Pepin Per Percival Percival, Percy Percy Perdita Peregrine Peril Perouze Perry Persefona Persis Perth Peta Piotr Petra Petri na Petula Petunia Peyton Phaedra Phedra Phelan Philadelphia Philana Philander Philbert Philip Philippa Phillis Filomena Fineasz Phoebe Phoena Phoenix Phoolan Photine Phuoc Phyllis Pia Pierce Pierina Pierre Piers Pierson Pieter Pietro Pilan Pilar Piotr Pivari Pixie Piyali Placida Placido Platon Platon Polly Poloma Pongor Pooja Poppy Porfirio Porter Portia Powell Prabha Prabhakar Prabhati Pradeep Pradeepta Pragati Pragya Prama Pramada Pramsu Pranati Pranav Pranay prapti Prasata Prashanti Prassana Pratik Pratima Praveen Preeti Preita Prem Prentice Prescott Preston Prewitt Preyasi Cena Prima Primavera Primo Primrose Książę Prisca Priscilla Prita Prithu Priti Pritika Privrata Priya Proctor Prosper Prudence Prunella Pryor Psyche Ptolema Pundarik Purvis Pusan Pusti Pyrena Purvaja Purujit Pytia 


Qabil Qadim Qadir Qadira Qamar Qamra Qasim Qimat Qitarah Quade Quanika Quanna Quant Quartilla Quasim Qubilah Qudamah królowej Queena Queenie Quella Quenby Quenna Quennel Quennell Quentin Quentina Que Rida Cuesta Quigley Quillan Quimby Quinby Quincy QUINELLA Ouinlan Quintana Quintessa Quintin Quintina Quinton Quique Quirita Quiterie Quorra 


Raanan Raban wyścigowych Rachel Racham Rachana Rachel Rachelle Rad Radbert Radcliff Radek Radella Radford Radhiką Radinka Radley Radman Radom Radomil Radoslaw Radwan Radzimierz Rae Raeburn Raeka Rafael Rafe Rafferty Rafika Raghnall Ragnar Ragnhild Deszcz Raina Rainer Raines Rainier Raisa Raissa Raizel Raja Rajiv Raleigh Ralph Ralston Ram Ramesh Rami Ramiro Ramla Ramon Ramona Ramsey Ramya Ranald Rance Randa Randall Randi Randolf Randolph Randy Rane Rannen Ranger Rani Rania Ransford Ransley Ransom Rantidev Ranulf Ranya Raoul Raphael Raphaela Raphaella Raquel Raschelle Rashid Rashida Rashne Rasine Rati Ratri Raul Raven Ravi Ravid Ravinger Rawlins Rawnie Ray Rayburn Raymond Rayna Raynard Rayner Razi Raziya Czytaj Reagan Rebecca Rebecca, Reba Rebeccanne Rebekah Redford Redmond Reece Reed Reese Reeve Reeves Regan Regina Reginald Regis Rei Reid Reidun Reimund Rei n Reiner Reinhard Reinhold Rekha Remus Remy Ren Rena Renard Renata Renata Renee Renato Rendor Rene Renee Renfred Renfrew Renita Renny Renwick Reseda Reshma Reuben Reuel Reva Revati Rex Reynaldo Reynold Rhea Rhett Rhiamon Rhiannon Rhoda Rhodanthe Rhodes Rhonda Rhoswen Rhys Ria Riane Riannon Ricardo Richard Richelle Richie Rick Rico Riddhi Rider Ridgley Ridley Rigby Rihana Riley Rimon Rina Pierścień Rio Riordan Ripley Risa Rishab Rishley Rishon Rishona Rita Ritchell Ritter Riva Rivers Ryfka Roald Roar Roarke Robby Robert Roberta Robi Robin Robinson Rocco Rochelle Rochester Rocio rock Roderica Roderick Rodger Rodman Rodney Rodolph Rodrigo Rogelio Roger Rohana Rohit Roland Roldan Rolf Rolfe Rolo Roman Romana Romeo Romilda Ron Rona Ronald Ronalda Ronan Ronda Roni Rooney Roosevelt Rory Rosa Rosabel Rosalba Rosalia Rosalind Rosaline Rosalyn Rosamund Rosanne Roscoe Rose Rose, Rosalie Roselani Rosemary Roshni Rosina Rosita Roslin Ross Roswell Roswitha Roth Rowan Rowena Roxanna Roxanne Roy Royal Royal E Royce Roydon Ruben Ruby Rudd Rudolf Rudolph Rudrani Rudyard Rue Ruford Rufus Ruhinda Ruinger Rumer Runa Runako Rupert szczytu Russel Russell Ruth Rutherford Ruy Ryan Ryba Ryesen Rylan Ryszard 


Saar Saba Sabella Sabre Sabia Sabina Sabine Sabino Sabirah Sabola Sabra Sabrina Sacha Sachchit Sachiel Sade Sadie Sadira Saeran Safa Safara Saffi Safford Saffron Safiya Sagar Sagara Sagiv Sahadev Sahale Sahara Saheli Sahen Sahib Sahiba Sahila Sahkyo Saida Saidah Sajili Sajni Sakari Sakina Sakti Salal Salena Salihah Salim Salimah Salina Salisbury Sally Salman Saloma Saloman Salome Saloni Salvador Salvalus Salvio Salwa Sam Samantha Samara Samien Samir Samirah Samma Sammon Sammy Sampriti Samson Samudra Samuel Samuela Samularia Sanborn Sanchay Sancia Sandeep Sanders Sandia Sandon Sandor Sandra Sandrine Sandy Sandya Sanford Sangita Sanjna Sanjula Santiago Santo Santos Sanya Sapna Safira Sapphire Sara Sara Sarai Saraid Saraswati Sarea Sari Sargent Sarika Sarisha Sarita Sarkis Sarmistha Sarngin Sa rojin Sarosh Saryu Sasha Sashenka Saskia Satayu Satinka Satruijt Satyavati Saul Saunak Savalus sawanna Savarna Savas Savita Sawitri Sawyer Saxon Sayer Scarlet Scarlett Motyl Schwanhild Scota Scott Scully Seabert Seamus Sean Seanna Searlait Sezon Seaton Sebastian Sebastiane Sebastianne Sebes Seema Seff Seif Sela Selby Selena Selene Selene Selena Selim Selima Selina Selma Semele Semine Sennett Senon Senta Sepp Seppel Septima Septimus Seraphim Seraphina Seraphine, Serafina Serena Serge Sergio Serilda Serle Sesha Seth Sevati Severin Sevilin Sevita Seward Seymour Shaili Shaina Shaine Shakar Shakira Czako Shakti Shalom Shaman Shamita Shammara Shamus Shan Shana Shanata Shandar Shandy Shane Shanessa Shani Shania Shanley Shanna Shannelle Shannon Shantae Shantah Shantay Shanti Shantina Shaquille Shari Sharman Sharon Shashwat Shasmecka Shaun Shaw Shawn Shawna Shayla Shaynah Shayndel Shea Sheard Sheba Sheehan Sheena Sheetal Shehrevar Sheila Shela Shelagh Szela Shelby Sheldon Shel ena Shelley Shepherd Sherah Sherard Shereen Sheri Sheridan Sheridon Sherlock Sherman Sherry Sherwin Sherwood Sheryl Shevon Shimshon Shipley Shira Shirin Shirley Shiv Shlomo Shobi Shona Shoshannah Shreya Shri Shrijani Shruti Shulamith Shunnar Shylah Shysie Siamak Sian Siani Sibley Sibongile Sybilla Sybilla, Sybil Siddel Sidney Sidonia Sydoniusz Sidony Sidra Siegfried Sieghard Sieghild Sieglinde Siegmund Sienna Sierra Sigfried Sigmund Signe Sigourney Sigrid Sigrun Sigurd Siham Sila Silas Sileas Silke Silvana Silvano Sylwan Srebrny Silvester Silvia Silvio Simba Simeon Simon Simona Simone Simoni Simran Sinclair Sine Sinead Singh Sinjon Siobhan Siran Sirena Siri Siroun Sitara Sitembile Siv Sivan Skeet Skipp Skye Skyla Skylar Slade Slawomir Slevin Sloan Sloane Sly Smita Smith Smriti Snowden Sobieslaw Socrates Sofronio Sol Solace Solan Solana Solange Soledad Soleil Solita Salomon Solon Solosolo Soma Somatra Sommer Sona Sonakshi Sonal Sonia Sonika Sonja Sonnagh Sonnenschein Sophia Sophie Sophronia Sophronio Sorcha Sorilbran Szczaw Sosimo Soterios Spalding Spark Sparrow Spencer Spica Spike Spiridion Wiosna Śraddha Stacey Stacia Stacy Staffan Standish Stanford Stanislaw Stanley, Stan Stanway Gwiazda Stedman Stefan Stefania Steffen Stein Stella Stephan Stephanie Stephen Stephen Stefan Sterling Sterne Stesha Steve Stevens Stewart Stewart, Stuart Stockard Stoke Stokley Burza Stoyan Strom Stroud Stuart Szpilki Subhadra Subhaga Subhuja Subira Sudesha Sudeva Sudevi Sue Sukarman Sukumar Sukutai Sulaiman Sullivan Sully Suma Sumadhur Suman Sumehra Sumey Sumiko letni Sumner Sunita Sunny Sunshine Suparna Suprabha Supriya Surabhi Suraj Suravinda Suraya Surotama Susan Susanna Susannah Susanne Suse Sushanti Sushmita Susie Susila Sutton Suzanna Suzie SvatyVavrinec Sven Sutherland Sveta Swietłana Swain Swarupa Sweeney Sybil Sydelle Sydney Syeira Sylvia Syna Syshe Szczepan Szczesny Szemere Szerv Szev 


Tab Tabansi Tabari Tabitha Taborri Taci Tacincala Tacita Tacy Taddeo Tadg Taffy T Tahir Tahirah AIMA Tainn Carrington Tait Taja Tajo Tajsa Takiyah Takoda Taksa Taksony Tala Talasi Talbot Tale Taletta Talia Talitha Tallulah Talman Talos Talulla Tam Tama Tamara Tambrey Tami Tamid Tamir Tammy Tamsin Tamson Tamsyn Tamzen Tanasha Tancredo Tanek Tani Tanner Tanton Tanya Tapanga Tara Taran Tardos Tarek TarevaChine Tariq Tarrant Taryn Tas Tasha Tatton Tatum Tauryna Tavia Tavis Tawnie Tayce Tayen taylar Taylor Teague Tearach Tearlach Ted Tegan Tegwen Tehya Tekla Tem Tema Teman Temani Temina Tempest Templa Tennyson Teofilo Tercero Terena Terence Terentia Teresa Teresa, Teri Teri Terje Tero Terra Terrance Terrel Terrence Terri Terry Tertia Tesia Tess Tessa Teuvo Thaddeaus Tadeusz Thadine Thai Thais Thalassa Thalia niż Thana Thane Thanos Thara Thatcher Thayer Thea Theirn Thelma Theo Theobald Theobold Theodora Theodore Teodoryk Theola TheOne Teofil Thera Theresa Theron Thierry Thirza Thisbe Thistle Thomas Thomasa Thomasina Thor Thora Thorburn Thorne Thorpe Thurayya Thurborn Thurlow Thurston T Hyra Tia Tiara Tibalt Tiegan Tienette Tiernan Tierney Tierra Tiffany Tiham Tilda Tilden Till Tim Timandra Timeus Timo Timoleon Timon Timoteus Timotha Timothea Timothy Timur Tina Tinh Tiponya Tisha Titania Tycjan Tito Titus Titusz Tivadar Tivon Tivona Toakase Tobey Tobias Toby Todd Toinette Toini Toivo Tola Tom Tomaj Tomkin Tommy Tong Toni Tonia Tony Tonya Topaz Topi Tora Tora Torhild Tori Toril Torin Torquil Torrance Torrence Torrey Torsten Tosia Tove Tovi Tovia Townsend Tracey Tracy Trahaearn Tranter Travis Travis, Travers Treasa Trecia Trefor Tremayne Trent Tresha Tressa Treva Trevor Trey Tria Tricia Trilby Trina Trind Trini Trynidad Trinity Tripp Trisha Trishna Trista Tristan Tristram Trixie, katalog Trix Troilus Troy Trudy Truman Tryne Tryfenę Tucker Wtorek Tulasi Tully Turlough Turner Tusti Twain Twyla Tyanne Tycho Tye Tyee Tyler Tymon Tyne Tyra Tyrone Tyrus Tyson 


Uba Ubadah Ubaid Uberta Ubeto Udeh Udele Udo Udolf Ugo Ugod Ugor Uilliam Uistean Ula Ulan Uland Ulandus Ulani Ulbrecht Ulf Ulima Ulla Ulryk Ulrica Ulrich Ulrika Ulrike Ultan Ultima Ultman Ululani Ulva Ulysses Uma Umay Umberto Umit Umnia Una Undine Uner Unity Unn Unna Unnati Unwin Upendra Upshaw Upton Urania Miejskie Urbana Uri Uriah Urian Uriana Uriel Urien Urit Urjavaha Urmila Uros Ursa Ursel Ursula Urvaśi Uschi Ustin Uta Ute Osman Utt Uttam Uttara Utz Uwe uzi Uzoma Uzor 


Vachel Wacław VADIN Vahe Vail Vairaja Vala Valborg Valda Waldemar Valdis Valeda Walencja Valentin Valentina Valentine ValentineVal Valeray Waleriana Valerie Valeska Valfrid Valin Valisa Vallis Valonia Valora Valter Van Vance Vanda Vandyke Vanessa Vania Vaninadh Vanora Vanus Wania Vara Varda Vardeni Vardon Varian Varick Variya Varney Varsha Vartan Varun Varuni Vasanta Vasava Vasavi Waszti Vasiliki Vasilios Vasilis Vasin Vasuman Vasumati Vaughan Vaughn Vavrin Vavrinec Vayk Veasna Veda wedanga Vedette Vedie Vega Vegard Velda Veleda Velika Velvet Vencel Venetia Wenecja Vera Verda Vered Verena Verity Vern Verna Verner Verney Vernon Veronica ve SNA Vesper Vesta Vevay Vevila Vevina Vian Viau Vicki Vicky Victor Victoria Victorino Vid Vidal Vidar Vidette Vidonia Vidor Vidur Vidvan Vidya Wiedeń Viggo Viho Vikas Vikram Vilhelm Viljo Ville Vilma Vilmar Vimala Vinal Vinata Vinay winaja Vincent Violet Virat Virgee Virgil Virginia Viridis Visala Visvajit Visvakarman Visvayu Vit Vita Vitas Vito Vivatma Viveka Vivian Vladimir Vladislav Voleta Voletta Volker Wołodymyr Vonda Vreni Vrinda Wiaczesław 


Wacław Wade Wagoner Wagner Wakanda Wakefield Wakeley Walburga Walden Waldo Walfred Walker Wallace Wallis Wally Walter Walther Walton Waltraud Wanda Waneta Wapeka Ward Wardell Ware Warner Warren Warwick Waszyngton Watson Waverly Wawrzyniec Wayde Wayland Waylen Waylon Wayne Webb Webster Witamy Wells Wacława Wenda Wendel Wendell Wendy Wenona Werner Wesley Weston Wetherby Wheaton Wheeler Whit Whitfield Whitlaw Whitney Widjan Wielisław Wieslav Wil Wilbert Wilbur Wilda Wilfred Wilfrid Wilfried Wilhelm Wilhelmina Will Will Willa Willard Willem ette William William Will Willie Willis Willow Willy Wilma Wilmer Wilmot Wilona Wilson Winda Winema Winfred Winfried Winifred Winnie Winona Winslow Winston Winthrop Winton Wirt Wislaw Wladyslaw Wlodek Włodzimierz Włodzisław Wojciech Wilk Wolfe Wolfgang Wolfram Woodley Woodorw Woodrow Woodward Wordsworth Worthington Wren Wright Wyatt Wylie Wyman Wymond Wyndam Wyndham wynn Wynne Wynonna Wyome Wystan mi się podoba 


Xander Xandra xandy Xanthe Xanthus Xanto Xaver Xavier Xaviera Xena Xenia Ksenofon są Xenos Kserksesa Xhaiden Ximen Ximenes Xiomara Xuxa Xylia Fulong Wu Xylon Xylona XYZA 


Jaakow Yachne Yadid Yadira Yadon Yaffa Yahto Yakecan Yakira Yakov Yaksha Yale Yalena Yaletha Yamka Yan Yana Yanaba Yancy Yanis Yann Yanni Yannic Yannick Yannis Yaphet Yardan Yardley Yarin Yarina Yarqona Yarmilla Yaron Yashwant Yasin Jaser Yasmin Yasminah Yasmine Yasu Yates Ydel Yedda Yehudi Yejide Yenene Yeoman Yerik Yervant Yesenia Yesmina Yessica Yestin Yetta Yeva Yitzhaka Ylwa Yngvar Yo Yobachi Yohann Yolanda Yomaris Y onina Yoninah Yordan Jork Yosepha Yoshi Youssef Yovela Ysabel Izolda yudit Jul Yule Yuliya Yuma Yuri Yuval Yves Yvette Iwona 

The Z 
Zabrina Zabulona Zaccheo Zacheusz Zach Zachariah Zachary Zack Zad Zada Zafina Zafir Zafirah Zagros Zachar Zahara jest Zahavah Zahid ciasno Zahra Zahur Zaid Zaida Zaide Zaim Zaira Zak Zakai Zakariyya Zaki Zakia Zale Zalika Zalmai Zalman Zaltana Zama Zambda Zana Zander Zandra Zane Zanebono Zaneta Zaniel Zanipolo Zanita Zanobi Zanthe Zara Zareb Zared Zarek Zaria Zarifa Zarina Zasha Zavier Zawati Zaynah Zaza Zazu Zbigniew Zdenek Zdenka Zdzislaw Zea Zabadyjasz Zebedeo Zebediah Zebina Zebulon Zabulona Zed Sedechyjasz Zeemana Zefirino Zehava Zeke Zelda Zelene Zelenka Zelgai Zelia Zelig Zelimir Zelinda Zelma Zemar Zemirah Zena Zenaide Zenda Żenia Zenon Zenobia Zenobio Zenon Zenos Sof Zephan Sof Zephyr zera zerdali Zerind Zerlina Zerlinda zero Zeroun Zerrin Zeshawn Zeth Zetta Zev Zeva Zevida Zeynep Zia Ziazan Ziff Zigana Zila TZ Zilli Zilya Zimra Zimraan Zina Zinaida Zinni Zion Zisel Zita Ziv Ziva Ziven Zizi Zobor Zoe Zoello Zoey Zoila Zoilo Zola Zolt Zombor Zona Zor Zora Zorba Zorro Zosima Zosimo Zotia Zotico ZsaZsa Zsigmond Zsolt Zubin Zuleika Zulema Zuriel Zuza
Autor: Kinnems    Czas: 01.10.2010 10:53 
A: 
Yian Ao Aga 

B: 
Ba Bao biały worek Bambi Bi cienki krok Bu Bian Ben Barry Parker Paul Kitamiya trzymać krawędź 

C: 
Cai Cai Cui Cao Chao gniazdo Cen czek car pool Chen Chang Cheng Cheng Chu Chu Chang Cheng Chi Cong Chunyu Qiu Sheng chanyu operacja matka statek czysty lisa brzydkie kuchnia udany jazda przez Car Division 

D: 
Dai Dai Di Deng w imieniu wszystkich segmentach EASTGATE pojedynczy Dang Di Dong Ding Dong Diao Dou du suchy okres Duanmu dongguo Oriental trucizny partii do Di 

E: dziecko 

F: 
Fan Fan Fang opłata Fang Feng Feng Feng Fu Fu volt Ben ojciec Mao tłuszcz bogaty rodzic nie jest 

G: 
osłona Gan wysokiej Gao Ge Geng łuk Pałac gonggong hak zdanie Furuya Gu Gui Guan Guo Kung baran Gong Ye Gu Liang testosteron Diecezja melon oficjalny tytuł klęczącej korzeń Gaoyang Geshu Gou Gu Gong Gong Gongliang mężczyzna Zachód Guo 

H: 
czarny ząb On Hehuan Hou Hai Han Hang Hao Hong Hu Hu Huan Hua Huang Huo spędzić Huyan Huan Huang Fu Hao i on również słaby nawet Helan Hou Hui 

IJ: 
Ji skrzydło sezon Ji Ji Ji Ji Ji Ranking Jia Jian Jane Jiang Jiang Jiang Jiao Jin Jin Jing Jing Jie mój jin ojciec pokorny głód wino, licznik Ogólne Ji Gu Liang rozwiązanie Jia Gu Jie Jin Jin studni łuk Ju Zhang gubernator 

K : 
Kan Kangke dziura Kou Quine Kuang Wei mad 

L: 
Lai niebieski Lang pracy Roled zimno Li Li Li Lian Liaoliang Lin Lin Ling Liu Liu Lung Lau Lou Lou drogowe Lu Lulun Luo Luo Lu Ling Hu Li Lu Lu do Lan Le Zheng Li Lian praktyce Liang Qiu Linglong kopca Luyang Lvqiu Luan 

M: 
Ma Ma Miao Miao Mai pełny włosy Meimengmengmi Mi Min Mumu Mo Wan Qi Ming Murong female pastor kotu Mao Mi Mou Wood Mongolia otworu 

N: 
Ni Ning NIE hodowla bydła płci męskiej Palace Gate córkę raczej trudne 

o: 
Okręg Ou Ou Yang 

P: 
Panpang Pei Peng Pippin Pu Pu Pu Puyang Park fan garnki wspinać uderzać sługi wroga stały Pak Chong 

Q: 
Qi Qi Qi Qian Qiao Qin Qiu Qiu Qiu wyboczenia Qu Tan pięścią drób jeden tysięcy pro-lakier rzeźba silny Qiu Qu nagle cały 

R: 
kilka gleba Ran Raoren Rong Rong Ruan Rui znosić Si 

S: 
Sekretarz Santha Shao pojedynczy szczyt jeszcze komercyjnie kamień podział Shen Shen Sheng Historia Shi Su Su Shu Sun Sung komendant Sima Stuart chanyu Shangguan Shentu jedzenie Zabiłem martwy trup nagle stracić mnich węża jest mniejsza 
, gdy Shatuo mniej pozytywne Siqin Sikou Sui 

T: 
rozmowa zupa Tang Tai Tan Tao Fujita Tong Tu TANTAI Robert W. Tan tylko jeden łysy łysina pas Tu drzwi połknąć stację żarłok Taishu tylko single powlekanych Pa Tong Teng 

UVW: 
królów Wang Wei Wei Wei Wen Wen Wen Weng Wu Wu Wu Wu Wu Wu Kui mój książę jest młody i bez soli i bez końca, bez wykończenia Wan Yan Wan Qi mikroorganizmy bit Watson gwiazdy ma Wu Wu Yang Wu wusun 

X: 
Xi Xi Xixia Xiao Xiao termin rozwiązania z Chea Sim ponieść karę Xu Xu Xun Xue Xuan Xuan Yuan Huan Simon Jaap zwierząt gospodarskich mąż Zachodnia mędrcy trucizna wiszące Xiao Xu Xian świeże w Hugh Tu 

YZ: 
Yan Yan Yan Yan Yan Yang Yang Yang Yi Yi Yao Ye Yi Yin Yin Yin Yu Yu powinny pływać, zwłaszcza w Yu Yu Yuyu Yuanyuan Yue Yun Yuchi Yuwen członkiem głupi sól niesprawiedliwości Lai dymu zęba do medycyny ryba słońca były wzdłuż Yang Yang ona Yang Yelv Yi Qi Yi Yin Yu Yu Yuan Original Yuan Yan Yan 
sprawdzić Tybet ma Zheng Zi Zi wstyd było pozostało Zhuo Zhai Zhan Yan Zhan Zhang Zhang Zhao Zhao rekrutują tygodnie Zou Zhongzu Zhu Zhu Zhu Zhu Zhongli Zhuge wieś podstawowej rodzic rozdrobniony chase gatunki roślin centralny rodzic Sun Jae Chung Chung wnuk samochód Munemasa Zuo Qiu
Autor: Kinnems    Czas: 01.10.2010 10:54 
powyżej podstawowe zawiera starożytnych chińskich książek w Top-1000 „nazwiskiem”
Autor: Kinnems    Czas: 01.10.2010 11:23 Afganistan Albania Algieria Samoa Amerykańskie Andora Angola Anguilla Antarktyka Antigua i Barbuda Argentyna Armenia Aruba Wyspa Wniebowstąpienia Australia Austria Azerbejdżan B Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Białoruś Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Boliwia Bośnia i Hercegowina Botswana Wyspa Bouveta Brazylia Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brunei Darussalam Bułgaria Burkina Faso Burundi C Kambodża Kamerun Kanada Wyspy Zielonego Przylądka Kajmany Republika Środkowoafrykańska Czad Chile Chiny Wyspa Bożego Narodzenia Wyspy Kokosowe (Keeling) Islands Kolumbia Komory Kongo, Republika (Brazzaville) Wyspy Cooka Kostaryka Chorwacja Kuba Cypr Czechy D Demokratyczna Republika Konga, The (Kinszasa) Dania Dżibuti Dominika Dominikana E Timor Wschodni Timor Wschodni Ekwador Egipt Salwador Gwinea Równikowa Erytrea Estonia Etiopia F Falklandy Wyspy Owcze Fidżi Finlandia Francja Gujana Francuska francuski Metropolitan Polinezja Francuska francuskie Terytoria Południowe terytorjów Ries G Gabon Gambia Gruzja Niemcy Ghana Gibraltar Wielka Brytania Grecja Grenlandia Grenada Gwadelupa Guam Gwatemala Guernsey Gwinea Gwinea Bissau Gujana H Haiti Heard i Mc Donald Wyspy Stolica Apostolska Honduras Hongkong Węgry IJ Islandia Indie Indonezja Iran Irak Irlandia Isle of Man Izrael Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Jamajka Japonia Jersey Jordan K Kazachstan Kenia Kiribati Korea, Demokratyczna APOS rep. (Korea Północna) Republika Korei (Korea Południowa) Kuwejt Kirgistan L Lao, People 'o Republika Demokratyczna Łotwa Liban Lesotho Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg M Makau Macedonia, Rep. z Madagaskar Malawi Malezja Malediwy Mali Malta Wyspy Marshalla Martynika Mauretania Mauritius Majotta Meksyk Mikronezja, Federalne Zjednoczone Republika Mołdowy Monaco Mongolia Czarnogóra Montserrat Maroko Mozambik Myanmar, Birma N Namibia Nauru Nepal Niderlandy Antyle Holenderskie Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Nikaragua Niger Nigeria Niue Wyspa Norfolk Mariany Północne Norw AY O Oman P Pakistan Palau Palestyna Narodowy Panama Papua Nowa Gwinea Paragwaj Peru Filipiny Pitcairn Polska Portugalia Puerto Rico Q Katar R Reunion Rumunia Federacji Rosyjskiej Rwanda S Saint Helena Saint Kitts i Nevis w Saint Lucia Saint Vincent i Grenadyny Samoa San Marino Sao Tome Książęcej i Arabia Saudyjska Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Słowacja (Republika Słowacka) Słowenia Wyspy Salomona Somalia Republika Południowej Afryki Georgia Południowa i Sandwich Południowy Hiszpania Sri Lanka St. Pierre i Miquelon Sudan Surinam Svalbard i Jan Mayen Suazi Szwecja Szwajcaria Syria, Syria T Tajwan (Republika Chińska) Tadżykistan Tanzania Tajlandia Tybet Timor-Leste (Timor Wschodni) Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu UVW US Minor odległych Wyspy Uganda Ukraina Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania Stany Zjednoczone Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Watykan city State ( Stolica Apostolska) Wenezuela Wietnam Wyspy Dziewicze (Brytyjskie) Wyspy Dziewicze (USA) Wallis i Futuna przez Sahary Zachodniej osi X YZ Jemen Zair Zambia Zimbabwe Są to angielska nazwa kraju

Autor: Kinnems    Czas: 01.10.2010 11:56 
[attach] 6873 [/ attach] 

drzewo alfabet
Autor: Kinnems    Czas: 2010-10-1 12:07 zrozumienie, mądrość, Wang Guan odpowiadające trzy litery A, B, G 
     oznacza po łacinie abiungo "nieskrępowany" 
     odpowiada małych kart arabskich "King" 

Yan Jun, piękne, współczujący odpowiadające trzem literami D, E, K (C) 
     Latin przedstawiciel wystrój „piękny, dostojny, piękny, elegancki” 
     odpowiada małych kart arabskich „Queen” 

zasadach chwalebny trzyliterowy, zwycięstwo odpowiada R, S T 
     przedstawiciele restinguo łacińskie „można gasić, zgasić, stłumić” 
     odpowiadający małych kart arabskich „rycerz”
Autor: Lin Xi    Czas: 2010-10-15 19:32 
początkujący zgłosić ~ ~ 
Dziękujemy za udostępnienie cennych informacji. YC13YC
Autor: Kinnems    Czas: 2010-10-15 19:34 
tylko w celach informacyjnych, nawet obawiać obarczona YC41YC 
Witamy w chińskiej Tarot Forum (http://mp.chinatarot.com/) Powered by Discuz! X3.2
 
WIEDZA PASTARZE SKUPIENIE