WIEDZA WIEDZM I WIEDZMINÓW LE HIS * LEE HISS

Abakanowicz-AbdankAbakanowicz-Abdank, Abdank-Abakanowicz, Bruno, ur. 6 X 1852, Wiłkomierz, zm. 29 VIII 1900, Paryż,
inżynier, matematyk i wynalazca, gł. w dziedzinie elektrotechniki;
oprac. m.in. nowy typ lampy elektrycznej i mikrofonu; ulepszył konstrukcje planimetrów i integratorów (1880 skonstruował integraf produkowany następnie w Szwajcarii); fundator stypendiów dla młodzieży pol. studiującej za granicą; liczne publikacje.


http://whooo.eu/
http://uzdrawjasie.pl.tl

  • oznaczenie jednostki prądu elektrycznego oraz siły magnetomotorycznej i napięcia magnetycznego, → amper.
  • α-bisabobol, C15H25OH,
    związek organiczny, trzeciorzędowy alkohol seskwiterpenowy, ciecz;
  • oznaczenie jednostki ładunku elektrycznego, → amperogodzina.
  • oznaczenie jednostki ładunku elektrycznego, → amperosekunda.
  • w kwantowej teorii struktury atomów i cząsteczek chem. metoda polegająca na rozwiązywaniu równania Schrödingera przy użyciu metod analizy numerycznej oraz uniwersalnych stałych fiz., jak masa i elektryczne ładunki cząstek, stała Plancka;WIEDZA PASTARZE SKUPIENIE