WIEDZA WIEDZM I WIEDZMINÓW LE HIS * LEE HISS

KATEGORIE TEMATYCZNE


Ebooki

Kultury i ludy dawnej Europy  -Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk., 1981
Stefan Karol Kozłowski
 
 [PDF]

Ludy i języki starożytnej Anatolii - Ebooki - Wydawnictwo Akademickie ...

ebooki.wydawnictwodialog.pl/.../Ludy%20i%20języki%20starożytnej%20Anatolii%2...
Ludy i języki anatolijskie w pierwszym tysiącleciu p.n.e.. Rozdział 4 .... Europa et Asia Polyglotta – Sprachen und Kulturen: Festschrift für .... regionów, wskutek czego relikty dawnych kultur utrzymywały się tam bardzo długo, podczas gdy na ..  

[PDF]Kultura perstuńska w paleolicie schyłkowym ... - Instytut Archeologii UW

www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1991-t38-s143-188.pdf
... s.187,205,209,211; S.K. Kozłowski, Zróżni- cowanie kulturowe Europy w X-V tysiącleciach p.n.e., Warszawa 1975, s.109; tenże,. Kultury i ludy dawnej Europy, ..

[PDF]korzenie europy - Homines Hominibus

www.homines.wspia.pl/pdf/2008/Homines2008_02_Salmonowicz.pdf
różne trendy współczesnej kultury europejskiej, piętnuje się różne przejawy tzw. ... ziemnomorskie, ale następnie, w sporej mierze, także przez ludy, które głównie ... dawnej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej, to kraj względnego zacofania ..

WE NE TO WIE - WENETOWIE  - ENKOWIE = EN KI

O Wenetach pisali już starożytni, a miasto zakochanych – Wenecja – uchodzi za jedną z pamiątek długiej i bogatej historii tego ludu. Homer w "Iliadzie" wspomina o Enetach, mieszkańcach Paflagonii – krainy położonej nad Morzem Czarnym. Nazywany "ojcem historyków" Herodot pisze w "Dziejach" o plemieniu Wenetów, sytuując je symbolicznie na mapie gdzieś nad Adriatykiem. Z grona innych wyjaśnień genezy tego ludu przynajmniej jedno jest nam szczególnie bliskie. Zgodnie z nim, tajemniczy Wenetowie to po prostu prasłowianie zamieszkujący ziemie nadbałtyckie. Czyli... nasi przodkowie. Najprawdopodobniej dziedzicami Wenetów są jednak... Słoweńcy.
WIEDZA PASTARZE SKUPIENIE