WIEDZA WIEDZM I WIEDZMINÓW LE HIS * LEE HISS

Elymus caninus = perz pospolity właściwy , psia pasza , pyrnik.

Język Polski na Sri Lance


W komentarzach często prosicie o „dowody”, że oficjalna lingwistyka nie mówi prawdy.
 
Może to nie będzie „nieprawda”, ale pokażę żywy przykład jak przetłumaczyć tekst, by nie było wiadomo, że to ten sam tekst.
 
Mim zdaniem najbardziej dobitny przykład:
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Therawada
 
Tekst jest w języku Pali, czyli Polskim, tylko że w wersji ze Sri Lanki. Zbieżność nazw może być przypadkowa, ale nie da się ukryć, że nazwa przecież jest ta sama. Końcówka -i oznacza po polsku -ski np. Hindi → Hindski, Nepali → Nepalski, Bengali → Bengalski, Farsi → Farski (Perski) itd. czyli Pali to Palski.
 
I rozwala mnie pierwsze zdanie z Wikipedii. Therawada (pāli: थेरवाद theravādasanskr. स्थविरवाद sthaviravāda; dosł. „nauka starszych”)
 
No to już chyba trzeba być ignorantem z doktoratem jakiegoś uniwersytetu, żeby Theravada przetłumaczyć jako „Nauka Starszych”. Aż nóź się w kieszeni otwiera. Przecież nawet przedszkolak tekst Theravada albo Sthaviravada przetłumaczy jako „Stara wiedza”! Ale po 20 latach szkolnej indoktrynacji nagle mamy „naukę starszych”. Żeby przypadkiem się ktoś nie skumał, że w Indiach to język polski był językiem nauki i religii.
 
Tutaj tekst Hindusów, którzy odkrywają, że język słoweński i rosyjski są bardziej podobne do Sanskrytu niż np. hindi: http://pl.scribd.com/doc/14180564/INDO-ARYAN-AND-SLAVIC-LINGUISTIC-AFFINITIES (niestety po angielsku)
 
Jak komuś mało, oto lista słów, które po polsku i w pali brzmią podobnie:
 
Pāḷi word / + meaning Polish word Polish meaning
ABHILEPANAM /  smeared LEPKI sticky
ABHIRADHETI / content, satisfy RADY, RADOWAĆ content, happy, to be happy
ACCHARIYO / wonderful, astonished CZARUJĄCY, CZARY magical, wonderful, magic
ACARIYO / teacher NAUCZYCIEL teacher
ACCHI / eye OCZY eyes
ADDO / wet, moist WODA water
ADO / eating, feeding JEDZENIE Food, eating
AGGI / AGGINI fire OGIEŃ fire
AKKHAM / organ of eye OKO / OCZY eye / eyes
ANDHABALO / stupid DEBIL stupid
ANHO / day DZIEŃ day
ANI / not NIE / ANI no / neither
ANNA / other INNA other
APPEVA / perhaps NA PEWNO / PEWNOŚĆ be sure / sure
APPA-BHOGATTAM / poverty BOGATY rich
ARAMO / monastery EREMITA Recluse (rus.)
ASAMO / uneven, unequal TO SAMO the same
ASESO / all, every WSZYSCY all, everybody
ATTHA, ASITI / 8, 80 OSIEM / OSIEMDZIESIĄT 8, 80
ATITHOKO / very little TYLKO only, just
BALA / military force, fight WOJSKO, WALKA Army, fight
BELUVO / vilvatree BIAŁY white ?
BHAGAM / BHAGAVA majesty, power, love BÓG god
BHAGINI / devout lady BOGINI goddess, lady god
BHANDATI / quarell, abuse BANDYTA bandit
BHARO / burden, load BARY, BARKI shoulders
BHATA / brother BRAT brother
BHAYAM  / fear BAĆ / BOJĘ To fear / afraid
BHOGO / enjoying BŁOGI bliss
BHAVITO/  occupied with BAWIĆ 1. entertain 2. stay
BHEDAKO / one who breaksBHEDO / breaking, rending BIEDAKBIEDA poor manpoorness
BHUMI / earth ZIEMIA earth
BRAHMA / gods name BRAMA gate ?
BRAVITI / BRUTI / say, tell, call BREDZIĆ talk nonsense, to rave
BUBBULA / bubble BĄBEL bubble
CATTARO, CATTANSAM / 4 , 40 CZTERY, CZTERDZIEŚCI 4, 40
CHA, SATTHI / 6, 60 SZEŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄT 6, 60
CHAMA / earth ZIEMIA earth
CHAYA / shadow CIEŃ shadow
CIRAM / bark, fibre KORA Bark
CUCUKAM / nipple CYCKI breasts
CULA / top-knot of hair on the head KULA, CZUB Ball, sphere, round shape
DADATI , DETI , DAYATI / give DAĆ/ DAWAĆ/ DAJ To give / giving / give
DALETI / split DZIELIĆ To split
DANAM / givings DANINA Tribute / gift
DARU / wood DRZEWO tree
DASA / 10 DZIESIĘĆ 10
DASSIYATI / to be shown DOSTRZEGAĆ to spot
DHUMO / smoke DYM smoke
DAUSARO / grey SZARY grey
DHIGHAKO, DHIGO / long DŁUGO / DŁUGI long
DHITIKA /  daughter DZIEWCZYNKA, DZIECKO Girl, child
DIVA, DIVASO / by day DZIEŃ day
DIVOKO / deva DZIW old word for a deity
DOHATI / to milk DOIĆ To milk
DUSETI / to injure DUSIĆ strangle
DUVARAM, DVARAM  / door DRZWI door
DVE, DVADASA / 2, 20 DWA, DWADZIEŚCIA 2, 20
DVIKAM / two, a pair DWÓJKA Pair of two
EKAM / 1 JEDEN 1
ESAKO / seeking SZUKAĆ To seek
ETHRAHI / now TERAZ now
GABHIRO / deepGAMBHIRATA / depth GŁĘBOKOGŁĘBIA Deepdepth
GABATI speak GADAĆ, GĘBA Speak, mouth
GAHO / house GMACH Big house
GALO / throat GARDŁO throat
GARULA / garuda bird ORZEŁ eagle
GAVI , GO / cow KROWA cow
GHOSETI / shout, proclaim GŁOSIĆ proclaim
GIRI / mountain GÓRA mountain
GIVA / neck GRZYWA mane
GULA / pock, pimple GULA boil
HAMSO / goose GĘŚ goose
HASO / happy HASAĆ Sporting, jesting, mirth, joy
HIMO / cold ZIMNO cold
ISA / axis axis
JAMBU / apple JABŁOŃ Apple tree
JANGALO / jungle DŻUNGLA jungle
JANI / wife ŻONA wife
JARA / old age JARY old word for young
JAVO / speed ŻYWO speedy
JIVITAM, JIVATI, JIVI, JIVO / alive ŻYWY, ŻYĆ, ŻYCIE Alive, live, life
JIYA / bow string ŻYŁA String, vein
KABALO / a morsel, lump KAWAŁEK A morsel, lump
KADA / when KIEDY when
KAKI, KAKO / hen crow KRUK crow
KAPPATO / tattered cloaths , rags KAPOTA Old jacket
KARA / jail KARA punishment
KARETI / to cause to be done KAZAĆ To order, to tell sb to do sth
KAROTI / basin, bowl, skull 1. CZERPAK 2. CZEREP 1. bowl 2. top of the head, skull
KASO / cough KASŁAĆ, KASZEL cough
KASMIRO / cashmere KASZMIR cashmere
KATAMO, KATARO / what which KTÓRY which
KATTHA wherein DOKĄD wherein
KATU , KATU / sacrifice , sharp KAT, KATOWAĆ Executioner, torment, torture
KAVATAKO / the panels of the door KOŁATKA, KOŁATAĆ Knocker, rattle
KO / who KTO who
KOKILA / cuckoo KUKUŁKA cuckoo
KHUDDO / poor, small CHUDY thin
KHUDITO / hungry GŁODNY hungry
KUKKUTO / cock KOGUT cock
KULA / family, clan KLAN Family, clan
KUMBHO / water pot, pitcher KUBEŁ bucket
KUNCIKA / key KLUCZ key
LEKHA / line LINA line
LEKHO / letter LIST letter
LOBHO, LUBBHATI / craving, greedy LUBIĆ To like, to please
MADHU / honey MIÓD honey
MAKAKA / monkey MAŁPA monkey
MAKASA / mosquito MUCHA, MUSZKA fly
MAKKHESI / smeared, anointed MAŚĆ ointment
MAMAKO / mine MOJE mine
MAMSAM / meat MIĘSO meat
MANNATI / think, imagine MARZYĆ, MAJAKI Imagine, illusion
MASO, MASAM / month MIESIĄC month
MATA, MAMA / mother MATKA, MAMA Mother, mum
MASATI / touch MUSKAĆ Subtle touch
MAYAM / we MY we
ME / me MNIE me
MEGHA / cloud MGŁA, MGŁAWICA Mist, fog, cloud
MILAKKHO / barbarian MLEKO (milk ?)
MUSIKO / mouse MYSZ mouse
MUCCATI / be free to do, released,  urine
  1. MOC,
  2. MOCZ
  1. Power
  2. urine
NA / no NIE no
NABHO / sky NIEBO Sky, heaven
NADATI / to sound NADĘTY, DĄĆ To blow, to sound
NAGARAM /  a town with market GRÓD, GRODZIĆ City, fence, mark
NAGGO / naked NAGI, NAGO naked
NAMA /NAMAM name IMIĘ name
NANA / different INNE Different, other
NANAM / knowledge ZNAĆ, ZNANIE To know, knowing
NASA / NASIKA nose NOS nose
NATANAM / dancing TANY, TAŃCZYĆ Dance, dancing
NISA / night NOC night
NAVAKO / NAVO new NOWY new
NIGADATI / tell, delare, recite GADAĆ To talk
NIGGHOSO / noise GŁOŚNO Loud, noise
NINNO / deep, lowlying NIZINA, NISKO Valley, low-lying
NIRODHO / not born NIE RODZIĆ Not born
NISA / night NOC night
NO / not NIE no
NUDATI / reject, avert NUDNOŚCINUDNO Nauseabored
OPATITO / fallen down OPADAĆ Fall down
OSADETI / to sink, to depressOSIDATI / sinking OSADZAĆ, OSIADAĆ To settle, to sink
PACCHA / afterwards PÓŹNIEJ Later, afterwards
PAHARATI / strike, hurt POHARATAĆ to cut
PAJJALATI / burn, blaze PALIĆ To burn
PAKKHI, PATANTO, PATANGO / bird PTAK bird
PALAPITAM / idle talk PAPLAĆ, PAPLANINA Idle talk
PALAYATI / run away, flee PŁOSZYĆ Frighten away
PAMSU / dirt PIASEK, PIACH sand
PANCA, PANNASAM / 5, 50 PIĘĆ PIĘĆDZIESIĄT 5, 50
PANDITAKO / pedant PEDANT pedant
PANHO / question PYTANIE question
PARIVATTO / change PRZEWRÓT, PRZEWRÓCIĆ turn over
PASADO / mansion POSADA mansion
PASO / string PASEK Belt, string
PATTO / bowl PATELNIA frying pan
PAVADATI / speak out POWIEDZIEĆ Say, speak out
PAVAT / diffuse a scent POWĄCHAĆ, WOŃ To smell, scent
PAYAKO / one who drinks PIJAK drunkard
PESETI / send POSYŁAĆ, SŁAĆ To send
PHALAM / fruit PŁODY Fruits, produce
PHENAM / foam PIANA Foam, froth
PILETI / oppress, haras PILIĆ to urge
PLAVATI, PILUVATI / float PŁYWAĆ, PŁAW To swim, float
PUCCHAT / ask PYTAĆ Ask question
PUNNO / full PEŁNO full
RACCHA / road DROGA road
RAKKHA / protect
  1. RĘKA, RĘKOJMIA,
  2. CHRONIĆ
1. Hand, guarantee2. protect
RAVA / noise WRZAWA noise
RATI / pleasure, love RAD, RADOŚĆ Satisfied, happiness
RODATI / weep, wail RYCZEĆ Blubber, roar
ROHITA / red KREW blood
RUHATI / ascend RUCH move
SA (sanskr. SVA) / one`s own SWÓJ one`s own
SADA / ever, always WSZĘDZIE, WSZYSTKO Everywhere, all
SAKKHARA / sugar CUKIER sugar
SALA / hall SALA hall
SAMANO / recluse SZAMAN Recluse, medicine man
SAMO / same SAMO The same
SANKU / stump, stake SĘK Knot (in wood)
SANNA / SANNI imagining SEN dream
SANTO / saint ŚWIĘTY saint
SARADO / year ROK year
SARANGO / deer SARNA deer
SASI / moon KSIĘŻYC moon
SASO / a hare 1. ZAJĄC,2.  SUS
  1. A hare

2. Leap

SASSU / father-in-law ŚWIEKRA Father in law
SATAM / 100 STO 100
SATO / joyful SZCZĘŚCIE happiness
SATTA , SATTATI / 7, 70 SIEDEM, SIEDEMDZIESIĄT 7, 70
SATTHI / 60 SZEŚĆDZIESIĄT 60
SATTI / knife SZTYLET Knife, dagger
SAYANA / SENAM sleeping SPAĆ, SENNY Sleep, sleepy
SETO / white ŚWIATŁO light
SIBBANI / sew SZYĆ sew
SIGALO / jackal SZAKAL jackal
SIGHO / quick SZYBKO quick
SIKHA / peak SZCZYT peak
SILABBATAM / religious rites ŚLUBY Holy orders, to pledge
SIVATHIKA / charnel – house ŚWIĄTYNIA sacred place
SUKKHO / dry SUCHY dry
SUNU / son, child SYN son
SUPATI / sleep SPAĆ sleep
SUPO / soup ZUPA soup
SUSSUTE / to be heard SŁYSZANY To be heard
TAD / since, from ODTĄD, STĄD Since, from here
TALA / surface TŁO background
TAHAM / there TAM there
TAMO / dark CIEMNO dark
TANU / thin CIENKI thin
TANTA / string STRUNA string
TAPO / heat CIEPŁO heat
TARAKA / star, the pupil of the eye ŹRENICA Pupil of the eye
TARAVO / tree TRAWA grass
TASATI / tremble TRZĄŚĆ Tremble, shake
TATHA / thus TAK, TAKOŚĆ Thus,
TE, TVAM / thee, you TY, TWOJE You, yours
TINI , TIMSAM / 3, 30 TRZY, TRZYDZIEŚCI 3, 30
THOKO / small, slight TYLKO, TROCHĘ Small, only, not much
TUCCHA / empty, vain CZCZA [GADANINA] Empty, vain [talk]
TVAM, TUVAM / thou TY you
UBHAYO / both OBOJE both
UDDA / otter WYDRA otter
UGGA / huge OGROMNY huge
UPPAJJATI / arise, appear POJAWIAĆ To appear
VACAKO, VATTI, VADATI / speaking WOKAL, WODZIĆ, MÓWIĆ Voice, to talk
VAHATI / bearing, carrying WZIĄĆ To take, to
VAKA / wolf WILK wolf
VANA / wound RANA wound
VARAHA / hog, boar, pig WARCHOŁ Hog, boar, pig
VASANTO / spring WIOSNA spring
VASO / perfume WĄCHAĆ, WĘCH To smell
VATI, VAYATI / blow WIAĆ To blow
VAYO / any period of life WIEK age
VAYU / wind WIATR wind
VEJJA / physician, doctor WIEDŹMA witch
VIDHATI, VIDALETI / assign, break, split WYDZIELAĆ To split
VIDATI / know WIEDZIEĆ To know
VIDHAVA / widow WDOWA widow
VIJAYO / victory ZWYCIĘŻAĆ To win
VIVADO / dispute WYWÓD argument
VIVARATI / open the door WYWAŻAĆ To force the door
VO / yours WASZ Yours (plural)
YATHA, YO / as, like JAK As, like
YUGO / yoke JARZMO yoke
YUVIN / young JUNAK Young man
 
Więcej na temat języka Pali (niestety w języku angielskim) jest tutaj: Podobieństwa języka polskiego i Pali
 
Jeśli ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, to po tym artykule raczej powinny się one skończyć.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Etymologia, Hindustan, Historia i oznaczony tagami , , , , , , , .Witamina B16 - Inozyt - zdrowie w naturze - Google Sites 

https://sites.google.com/site/zdrowiewnaturze/.../witamina-b16---inozyt
 
Nazwa chemiczna: cykloheksanoheksaol lub inozyt. W latach pięćdziesiątych Scherer dokonał odkrycia inozytu, ale dopiero dużo później zaproponowano ..

WITAMINA B7

lub: witamina J

Nazwa chemiczna: cholina (glukonian, orotan, winian, stearynian, chlorek i cytrynian choliny)

Mimo że została odkryta już w roku 1862 przez Sterckera i wyizolowana przez niego z żółci, do dziś nie uznano powszechnie jej działania witaminowego.

Niektórzy twierdzą, że ma ona działanie nie tyle witaminowe, co hormonalne czy parahormonalne, ale świat nauki nie zajął jednoznacznego stanowiska co do jej roli.

Z chemicznego punktu widzenia cholina jest aminoalkoholem, który znajduje się prawie wszędzie. W swej naturalnej postaci jest bezbarwna, ciekła, lepka, a nawet syropowa, silnie zasadowa. Wchłania ona z otoczenia dwutlenek węgla. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie i w alkoholach, dzięki zawartej w niej cząsteczce uwodornionej, której zawdzięcza zdolność emulgowania tłuszczów, dzięki grupom metylowym.

Witamina B7 znajduje się przede wszystkim w surowym pełnym mleku, żółtku jaj, podrobach zwierzęcych: wątrobie cielęcej, wołowej i wieprzowej oraz nerkach baranich. W świecie roślinnym spotyka się ją głównie w kiełkach sojowych i pszenicy, fasoli, suchym grochu, szpinaku, niektórych grzybach i drożdżach piwnych. Dość duże jej ilości zawiera kozieradka.

Dzienne zapotrzebowanie organizmu na witaminę B7 nie przekracza sześćdziesięciu do dziewięćdziesięciu miligramów. Amerykanie szacują, że jest ono dziesięć razy większe. Nie należy jednak zapominać o ich skłonności do przesady w ocenianiu zapotrzebowania człowieka na witaminy. Dzienna dawka powinna być zwiększona w okresie ciąży, jednak ilości tej witaminy zawarte w normalnym jedzeniu w pełni pokrywają te potrzeby.

Metabolizm choliny rozpoczyna się w żołądku, gdzie jej rola jest raczej niewielka, niemniej ważna. Polega na przygotowaniu emulgacji ciał tłuszczowych, która odbywa się w dwunastnicy. Następnie cholina jest wchłaniana przez ścianki jelit. Stamtąd dostaje się do dużego krwiobiegu i zostaje przeniesiona do wątroby, w której się odkłada. Część jednak witaminy B7 jest syntetyzowana przez florę bakteryjną z trójmetyloaminy i tlenku etylenu pochodzenia roślinnego i z rozpadu niektórych aminokwasów.

Cholina odgrywa w organizmie bardzo ważną rolę, ponieważ bierze udział w tworzeniu fosfolipidów i niektórych aminokwasów, zwłaszcza lecytyny wewnątrzpochodnej. Ale przede wszystkim stanowi dla organizmu ochronę ogólną. Dzięki swojej funkcji w syntezie betainy odgrywa ważną rolę polegającą na ochronie wątroby. Zabezpiecza ona również neuron.

Lecytyna zabezpiecza wątrobę przed osadzaniem się w niej tłuszczów, przyspieszając ich przenoszenie do tkanek łącznych.

Witamina B7 ułatwia poza tym gromadzenie witamin w komórkach wątroby i odgrywa ważną rolę w wykorzystywaniu anabolicznym tłuszczów rozpuszczalnych w tłuszczach, ułatwiając wchłanianie jelitowe witamin i zmydlonych tłuszczów.

Cholina ma zdolność rozszerzania naczyń i pobudzania perystaltyki jelit, zwłaszcza gdy przez chelatację cząsteczki acetylowej zostaje przekształcona w acetylocholinę, która jest rozkładana przez cholinoesterazę, lub kiedy podlega chelatacji przez muskarynę, inny aminokwas, w którego procesie tworzenia uczestniczyła. To korzystne działanie choliny na jelita można wytłumaczyć jej pobudzającym oddziaływaniem na system nerwowy przywspółczulny, a hamującym na układ nerwowy współczulny.

***

Niedobór witaminy, spowoduje nadmiar cholesterolu we krwi z niebezpiecznym wzrostem tłuszczów i trójglicerydów powodujących choroby serca i stwardnienie tętnic. Poza zaburzeniami sercowo-naczyniowymi wystąpi otłuszczenie wątroby i jej dróg wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjające kamicy żółciowej w chwili podniesienia się stężenia moczanów i szczawianów.

Wspomniane wyżej zaburzenia krążenia powodują nienormalne zagęszczenie krwi, wywołujące pogorszenie się stanu ogólnego organizmu związane z niedostatecznym ukrwieniem mózgu. Zaniki pamięci i drżenie miokloniczne mogą być zwiastunami choroby naczyniowo-mózgowej.

Wreszcie cholina spełnia ważną funkcję przyspieszając działanie przeciwtoksyczne wątroby, dzięki pobudzeniu koenzymu NADPH2 stymulującego komórki wątroby.

Niektóre czynniki toksyczne niszczą witaminę B7. Jest to przede wszystkim alkohol, zwłaszcza w przypadku nałogowego alkoholizmu. Awitaminozę B7 mogą również spowodować regularnie przyjmowane estrogeny syntetyczne i sulfonamidy.

***

Cholina nie powoduje żadnych zaburzeń. Nie ma też właściwości toksycznych.

Źródło:
Gustave Mathieu, "Witaminy to zdrowie" ("La santé grâce aux vitamines"; 1993)


WITAMINA B7

lub: witamina J

Nazwa chemiczna: cholina (glukonian, orotan, winian, stearynian, chlorek i cytrynian choliny)

Mimo że została odkryta już w roku 1862 przez Sterckera i wyizolowana przez niego z żółci, do dziś nie uznano powszechnie jej działania witaminowego.

Niektórzy twierdzą, że ma ona działanie nie tyle witaminowe, co hormonalne czy parahormonalne, ale świat nauki nie zajął jednoznacznego stanowiska co do jej roli.

Z chemicznego punktu widzenia cholina jest aminoalkoholem, który znajduje się prawie wszędzie. W swej naturalnej postaci jest bezbarwna, ciekła, lepka, a nawet syropowa, silnie zasadowa. Wchłania ona z otoczenia dwutlenek węgla. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie i w alkoholach, dzięki zawartej w niej cząsteczce uwodornionej, której zawdzięcza zdolność emulgowania tłuszczów, dzięki grupom metylowym.

Witamina B7 znajduje się przede wszystkim w surowym pełnym mleku, żółtku jaj, podrobach zwierzęcych: wątrobie cielęcej, wołowej i wieprzowej oraz nerkach baranich. W świecie roślinnym spotyka się ją głównie w kiełkach sojowych i pszenicy, fasoli, suchym grochu, szpinaku, niektórych grzybach i drożdżach piwnych. Dość duże jej ilości zawiera kozieradka.

Dzienne zapotrzebowanie organizmu na witaminę B7 nie przekracza sześćdziesięciu do dziewięćdziesięciu miligramów. Amerykanie szacują, że jest ono dziesięć razy większe. Nie należy jednak zapominać o ich skłonności do przesady w ocenianiu zapotrzebowania człowieka na witaminy. Dzienna dawka powinna być zwiększona w okresie ciąży, jednak ilości tej witaminy zawarte w normalnym jedzeniu w pełni pokrywają te potrzeby.

Metabolizm choliny rozpoczyna się w żołądku, gdzie jej rola jest raczej niewielka, niemniej ważna. Polega na przygotowaniu emulgacji ciał tłuszczowych, która odbywa się w dwunastnicy. Następnie cholina jest wchłaniana przez ścianki jelit. Stamtąd dostaje się do dużego krwiobiegu i zostaje przeniesiona do wątroby, w której się odkłada. Część jednak witaminy B7 jest syntetyzowana przez florę bakteryjną z trójmetyloaminy i tlenku etylenu pochodzenia roślinnego i z rozpadu niektórych aminokwasów.

Cholina odgrywa w organizmie bardzo ważną rolę, ponieważ bierze udział w tworzeniu fosfolipidów i niektórych aminokwasów, zwłaszcza lecytyny wewnątrzpochodnej. Ale przede wszystkim stanowi dla organizmu ochronę ogólną. Dzięki swojej funkcji w syntezie betainy odgrywa ważną rolę polegającą na ochronie wątroby. Zabezpiecza ona również neuron.

Lecytyna zabezpiecza wątrobę przed osadzaniem się w niej tłuszczów, przyspieszając ich przenoszenie do tkanek łącznych.

Witamina B7 ułatwia poza tym gromadzenie witamin w komórkach wątroby i odgrywa ważną rolę w wykorzystywaniu anabolicznym tłuszczów rozpuszczalnych w tłuszczach, ułatwiając wchłanianie jelitowe witamin i zmydlonych tłuszczów.

Cholina ma zdolność rozszerzania naczyń i pobudzania perystaltyki jelit, zwłaszcza gdy przez chelatację cząsteczki acetylowej zostaje przekształcona w acetylocholinę, która jest rozkładana przez cholinoesterazę, lub kiedy podlega chelatacji przez muskarynę, inny aminokwas, w którego procesie tworzenia uczestniczyła. To korzystne działanie choliny na jelita można wytłumaczyć jej pobudzającym oddziaływaniem na system nerwowy przywspółczulny, a hamującym na układ nerwowy współczulny.

***

Niedobór witaminy, spowoduje nadmiar cholesterolu we krwi z niebezpiecznym wzrostem tłuszczów i trójglicerydów powodujących choroby serca i stwardnienie tętnic. Poza zaburzeniami sercowo-naczyniowymi wystąpi otłuszczenie wątroby i jej dróg wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjające kamicy żółciowej w chwili podniesienia się stężenia moczanów i szczawianów.

Wspomniane wyżej zaburzenia krążenia powodują nienormalne zagęszczenie krwi, wywołujące pogorszenie się stanu ogólnego organizmu związane z niedostatecznym ukrwieniem mózgu. Zaniki pamięci i drżenie miokloniczne mogą być zwiastunami choroby naczyniowo-mózgowej.

Wreszcie cholina spełnia ważną funkcję przyspieszając działanie przeciwtoksyczne wątroby, dzięki pobudzeniu koenzymu NADPH2 stymulującego komórki wątroby.

Niektóre czynniki toksyczne niszczą witaminę B7. Jest to przede wszystkim alkohol, zwłaszcza w przypadku nałogowego alkoholizmu. Awitaminozę B7 mogą również spowodować regularnie przyjmowane estrogeny syntetyczne i sulfonamidy.

***

Cholina nie powoduje żadnych zaburzeń. Nie ma też właściwości toksycznych.

Źródło:
Gustave Mathieu, "Witaminy to zdrowie" ("La santé grâce aux vitamines"; 1993)Substancje lecznicze:

inozyt (związek z grupy witamin B), witaminę C, łatwo przyswajalne węglowodany, mannittrytycyna, związki białkowe, olejek eterycznykwasy organiczne, sole mineralne (dużo rozpuszczalnej i łatwo przyswajalnej krzemionki).

Działanie i właściwości lecznicze perzu

  • moczopędne
  • poprawiające przemianę materii

Zastosowanie

Kłącze perzu pobudzają wydzielanie moczu i ułatwiają wydalanie z organizmu toksycznych produktów przemiany materii, a głównie mocznika. Zawarty w nich inozyt ma korzystny wpływ na wątrobę, przeciwdziała jej stłuszczeniu, powoduje obniżenie poziomu tłuszczów i cholesterolu we krwi, stąd przeciwmiażdżycowe działanie perzu.

Łatwo przyswajalna krzemionka przeciwdziała procesom starzenia się tkanki łącznej skóry, chrząstek stawowych, naczyń i starzenia się w ogóle. Zapobiega nadmiernej łamliwości i przepuszczalności naczyń.

Perz może być stosowany w kamicy moczowej, w przypadkach upośledzonej czynności wydzielniczej nerek z towarzyszącymi obrzękami. W chorobach wątroby z upośledzoną zdolnością wytwarzania żółci i ze skłonnością do tworzenia kamieni w drogach żółciowych.

Kłącza perzu przynoszą poprawę przy miażdżycy i w chorobach stawów i kości, w gośćcu, a także w przypadku trądziku młodzieńczego. Znoszą niekorzystny wpływ długotrwałej antybiotykoterapii na przewód pokarmowy. Perz jest uważany za ziele przeciwcukrzycowe.

Zbiór i suszenie

Kłącza perzu zbierać należy jesienią lub wczesną wiosną np. przy okazji prac polowych. Należy go szczególnie starannie opłukać w kilku wodach i rozłożyć cienką warstwą, aby wysechł. Perz możemysuszyć nawet w miejscach nasłonecznionych, przewiewnych lub w suszarniach.

Przechowywać należy w płóciennych woreczkach w suchych pomieszczeniach.

Apteczka Ziołowa, L. M. Krześniak, Wyd. Sport i Turystyka

Perz właściwy, na choroby nerek, przemiany materii, 1 kg

sklep-wiazowna.pl/.../perz-wlasciwy-na-choroby-nerek-przemiany-mater...
Perz właściwy cena hurtowa wysyłka kurierem na cały kraj. Odbiór osobisty możliwy Warszawa, Otwock.


 

cincin.cc - witaj w krainie inspiracji smaku > Chleb z perzem

www.cincin.cc › ... › PrzepisyPieczywoPieczywo na zakwasie
10 cze 2010 - Liczba postów: 2 - ‎Liczba autorów: 2
w "Delikatesach" po cenie wyższej od każdego pieczywa" - koniec cytatu. Jak upiec taki chleb?Ile perzu potrzeba na kilogram mąki? ... bardzo pospolita, występująca w uprawach, na polach i w zaroślach, na brzegach lasów.


 

58.45 zł MHP XPEL 80kaps - SKLEP - cena, opis, skład i działanie

www.fbb.pl/mhp_xpel_80kaps_ids_2295_1
MHP XPEL 80kaps - SKLEP - cena, opis, skład i działanie oraz dawkowanie. ... Jeśli natomiast starasz się po prostu szybko zrzucić parę kilo, właśnie przez nią możesz nie wbić się w ... Perz zwyczajny. Hortensja krzewiasta. Jałowiec pospolity.Kukurydza - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

www.zdhar.pl/kukurydza.htm
... jest mniejszy niż w innych zbożach, zaś cena energii w kiszonce z kukurydzy .... Perz i chwasty dwuliścienne dobrze zwalcza mieszanina MILAGRO (1,5 l/plus ... BAROX 460 SL, STARANE 250 (powój polny, mniszek pospolity, rdesty).


Nasiennictwo traw - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

www.ihar.edu.pl › ... › Trawy i motylkowe drobnonasienne
Spadają ceny zbóż, a utrzymują się ceny nasion traw. .... Fusilade lub Targi eliminuje większość obcych gatunków traw, a przede wszystkim perz. ..... (Oxafun T lub T500 FS czy zaprawa zawiesinowa T) w dawce 5g na kilogram nasion. ... łąkowa, wiechlina łąkowa, a nawet życica trwała i kupkówka pospolita) - do 8 kg, .


 

[PDF]

072/01/99 DobraUprawa - Dow AgroSciences

www.dowagro.com/webapps/lit/litorder.asp?filepath=pl/pdfs/...
gwiazdnica pospolita, komosa bia∏a, krzy˝owe ∏ącznie z .... sze ceny skupu rekompensują jednak te ró˝nice. Wysiewając .... perzem, uprawa jest znacznie utrudniona. Przedsiewne ...... nej, liczone w gramach na litr czy kilogram. Aby.

 

.: SOK Z MNISZKA LEKARSKIEGO I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

rawstaurant.blogspot.com/2012/.../sok-z-mniszka-lekarskiego-i-jego.htm...
30 maj 2012 - ... rumianku, ziele skrzypu, ziele rdestu ptasiego i kłącze perzu (po 50g). ..... ,,wiesz co byłem na tej diecie, schudłem kilka kilo, ale nie polecam, ..

 

fruktoza - na forum Gazeta.pl

forum.gazeta.pl/forum/t,fruktoza.html?s=2
Liczba postów: 20 - ‎Liczba autorów: 20
Znalazłam w jednym hipermarkecie, ale juz została tylko cena. ... koncentrat z jabłek, tamandrynowiec, jastrzebięc kosmaczek, brzoza biała, perz właściwy, ... skrzyp polny, nawłoć pospolita, miłorząb dwuklapowy, nostrzyk żółty FISIO [diur] to ... nie tylko swoja wagę ( schudłam 15 kilo ), ale również udało mi sie skończyć z ...

 

Pogotowie ziołowe :: http://celfit.manifo.com/

celfit.manifo.com/pogotowie-ziolowe
Pół kilo świeżych piekarniczych drożdży wsypać do wanny,wlać ciepłą wodę, wymieszać. ... 8łyżek ziela bylicy pospolitej wsypać do słoika,wlać 1 butelkę wina białego .... Po 50g łopianu,korzeń mniszka,kłącze perzu po 50g. ..... Wielkiej Farmacji · Jaka jest cena zabitego szczepionkami dziecka dla firmy farmaceutycznej?


 

Zioła | Medycyna Naturalna

medico.seomex.pl/category/ziola/
12 sty 2014 - Czosnek pospolity to roślina wieloletnia, wykształcająca organ ..... Ususzone, sproszkowane kłącze perzu – ½ szklanki ..... nawłoć pospolita cena; ziele nawloc wikipedia; ziele nawloci wlasciwosci; ziele nawłoci działanie .... Kąpiel jałowcowa – Zagotować 1 kilogram młodych gałązek jałowca oraz garść ...Wielka księga nalewek. 602 receptury nalewek, likierów, win, piw ...

cyfroteka.pl/ebooki/Wielka_ksiega.../p36427i93084
Porównaj ceny tej publikacji (książka, ebook (-66%), audiobook). .... Nalewka agrestowa II Kilo owoców agrestu Litr spirytusu 50° Laska wanilii Niewielki kawałek ... Nalewka na pączkach brzozowych z propolisem BUK POSPOLITY 88. .... Pikantny schnapps z owoców chili lub innej ostrej papryki PERZ WŁAŚCIWY 367.


Mniej znane rośliny lecznicze i ich właściwości : Medycyna ...

davidicke.pl/.../mniej-znane-rosliny-lecznicze-i-ich-wlasciwosci-t9152.ht...
19 sty 2012 - Liczba postów: 19 - ‎Liczba autorów: 13
Pod koniec lipca liczne owoce jarząbu pospolitego zaczynają dojrzewać, .... Jednen kilogram dojrzałych owoców czarnego bzu szybko przepłukać na .... jest skup na to ? bo patrząc na ceny w zielarskim za te jagody to można ..... polny, przytacznik leśny, kora dębu, porost islandzki, lukrecja, kłącze perzu.


Jaka trawa? - wątek zbiorczy o gatunkach, odmianach i mieszankach ...

forum.muratordom.pl › ... › OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
22 kwi 2012 - Liczba postów: 20 - ‎Liczba autorów: 7
... to nigdy ładny nie będzie, choćbyś wysiała mieszankę po 100zł za kilogram. .... czy rajgras angielski (czyli pospolita życica trwała - lolium perenne) .... 3. następnie wybrać kamienie (czy muszę wybierać też wysuszony roundupem perz?) ... + kilka nadproży z porothermu - cena i odbiór do ustalenia.


Forum Domowych Winiarzy - Szukam Piołunu pontyjskiego -sadzonki ...

wino.org.pl/forum/viewthread.php?action=printable&fid=27&tid...
26 lip 2011 - d) była tańsza (na dzień dzisiejszy kilogram artemisia mutellina to 200 euro, ... ją zakupić, podobnie jak A.abrotanum, oczywiście w zależności od ceny. ... Nie są to pospolite roślinki więc mogą być kłopoty z uzyskaniem sadzonek . ... różne rośliny pod tą samą nazwą a rozrastają się jak perz przez kłączaBank Zapylaczy - Part 2

zapylacze.ltp.net.pl/page/2/
... włochatka (Anthophora plumipes) czy też nożycówka pospolita (Chelostoma ... sobie rady z perzem, podstawowym chwastem – mówi Adam Koryzna, rolnik, ..... więcej słodzików Pięć złotych za kilogram cukru to dziś i tak atrakcyjna cena.

WIEDZA PASTARZE SKUPIENIE