WIEDZA WIEDZM I WIEDZMINÓW LE HIS * LEE HISS

Anon ANUS

DJ ZZZZCześć 08;17,  LE-HIS pA-NE   "GDzIE  pA STER z E  TA,M  GOŚĆ
PO DAR NOŚĆ
 I  ZARADNOŚĆ 4;42

Steatut Wolnego Świata to zbiór zasad, które mają na celu optymalizację życia na Ziemi dla wszystkich gatunków, wyeliminowanie ubóstwa i chciwości oraz umożliwienie dalszego postępu 04;50

Baukasten  07.45 NIE BuAY o9;43

 Te dziesięć (nie politycznych, nie religijnych) krótkich zasad może stanowić podstawę nowego, zaawansowanego społeczeństwa, które nie używa żadnych pieniędzy, jest wolne, sprawiedliwe i trwałe. Są oparte wyłącznie na Naturze, zdrowym rozsądku i potrzebie przetrwania 05;01

Statut Wolnego Świata to szeroko pojęty postęp logiczny, porzucenie upadających mechanizmów dzisiejszego społeczeństwa i naturalny krok w naszej ewolucji 5;19 Dlaczego tego potrzebujemy 5;27

Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, świat stał się bardzo wrogim miejscem. Podstawowe życie stało się skomplikowane dla wielu z nas i dosłownie nieosiągalne dla milionów ludzi każdego roku

Nie musi tak być 5;35 Yest co jeść O5;39                   5;56   O7;W32

Będąc dominującym gatunkiem, my ludzie, nie zauważyliśmy wielkiej odpowiedzialności jaka niesie z sobą ogromna wiedza i siła. Pieniądze poważnie wypaczyły nasz światopogląd i odwróciły naszą uwagę od tego, co jest naprawdę ważne 06;01 koś cioła 6;11 ROZUM MASZ 6;AA

Wszystko czego potrzebujemy by przetrwać 6;17 to: WODA 6;AA, POWIE TRZE 6;26 , energia, różnorodność biologiczna, współczucie. Wszystko to stało się zagrożone przez stawianie zysków ponad Naturę 08;35  Natura nie będzie negocjować i nie ustąpi pierwsza. Jeżeli będziemy przeciwko niej, ona wygra. Innymi słowy ludzkość - i inne, niezliczone, niewinne gatunki - może spotkać zagłada  08;57

Przyszedł czas byśmy poczynili fundamentalne zmiany w naszym życiu, które stało się niestabilne i niesprawiedliwe. Przyjmując zasady Statutu Wolnego Świata, wierzymy, że to pierwszy, kluczowy krok ludzkości do tego, by chronić nas i naszą planetę.

Co jest nie tak ze światem?

Jednym słowem: pieniądze. Nasz własny system wymiany monetarnej obecnie skutecznie przedkłada stabilność finansową i wzrost nad przetrwanie i rozwój. Będąc niegdyś przydatnym narzędziem, z czasem pieniądz stał się niezgodny z życiem i tworzy znacznie więcej problemów niż rozwiązuje. Możemy podzielić te problemy na cztery główne kategorie:

1. Nierówność i Niesprawiedliwość

W dzisiejszym świecie, garstka ludzi posiada olbrzymie bogactwa, wpływy i wolność, podczas gdy zdecydowana większość jest obciążona długiem, pracą i ubóstwem. W sprawach światowych mają mało lub nic do powiedzenia. Ta nierównowaga jest oczywiście niesprawiedliwa i nie może być już dłużej akceptowana jako normalna.

Każdego roku miliony ludzi przychodzi na świat w nędzy i głodzie, mimo że mamy zasoby i technologie by nakarmić wszystkich i dać schronienie, jeśli tylko byśmy tego chcieli.

Marnotrawienie produkcji napędza nienasycony apetyt na ograniczone zasoby naturalne takie jak ropa naftowa, miedź, złoto itp. Ponieważ te ograniczone zasoby znajdują się tylko w niektórych krajach, ich wyeksploatowanie lub międzynarodowe konflikty są kwestią czasu.

Niektóre obszary na świecie cierpią z powodu ekstremalnych warunków pogodowych oraz braku gruntów ornych bądź wody pitnej. Są w dużej mierze zapomniane przez bogatsze narody jeśli nie mają nic wartościowego do wniesienia w gospodarkę światową.

Pieniądze z definicji tworzą nierówność i niesprawiedliwość.


2. Odpady i Zanieczyszczenia

Firmy produkcyjne by zachować rentowność potrzebują utrzymać stały obrót produktów. Z finansowego punktu widzenia nie ma sensu produkcja rzeczy, które są trwałe. Lepiej dla przepływu pieniądza jest utrzymać produkcję produktów jednorazowego użytku, które ostatecznie wymagają wymiany - pomimo, iż marnuje to zasoby naturalne i generuje zanieczyszczenia.

Wiele firm wydaje miliony każdego roku na sprytne reklamy tworząc rynek dla zbędnych i nieekonomicznych produktów. To tworzy kulturę konsumpcji i iluzję "niekończącego się" wzrostu, który jest nierealny do utrzymania i po prostu musi się zakończyć pewnego dnia.

Wiemy, że pomimo, iż ropa jest toksyczna i zanieczyszcza atmosferę dwutlenkiem węgla, to pomimo obfitości czystej, odnawialnej energii wokół nas nadal z niej nie korzystamy, bo jest tania.

Drzewa, produkujące tlen, zostały nieodpowiedzialnie wykarczowane dla ich drewna, podczas gdy każdego roku samoloty pompują miliony ton trujących gazów w atmosferę.

Nas ze lek ceważeniA Natury powoli nas zatruwa i dusi.


3. Dług i Bezrobocie

Dziś niemal każdy kraj na świecie ma tak ogromne długi, że rządy są zmuszone pożyczyć więcej, albo wydawać mniej lub po prostu dodrukowują pieniądze w celu zaspokojenia budżetów. Realistycznie żadna z tych opcji nie jest trwała.

Drukowanie pieniędzy dewaluuje walutę, co skutkuje możliwością kupienia mniej za tą samą ilość. Ponadto wchodząc do obiegu jako dług naliczane są odsetki. Jako że pieniądze do spłacenia odsetek nie istnieją powoduje to kolejny dług i większe odsetki!

Cięcie wydatków publicznych redukuje zatrudnienie, pogłębiając bezrobocie. Prywatne firmy nieustannie zastępują pracowników maszynami, które mogą pracować szybciej i taniej, w celu zwiększenia ich wydajności i zysków.

Płatne zatrudnienie jest tlenem systemu monetarnego. Bez niego wszystko, co masz, to więcej długu. Ten cykl bezrobocia i długu ostatecznie doprowadzi do globalnej finansowej zapaści.


4. Blok,ada rozwoju

Postęp ludzkości jest tłumiony przez pieniądz. Badania lub odważne przedsięwzięcia naukowe są niedofinansowane lub pomijane, chyba że przyniosą zysk.

Wysoko wykwalifikowani i utalentowani profesjonaliści przyciągani są hojnymi wynagrodzeniami by rozwijać dochodowe, ale marnotrawne produkty konsumenckie. Z drugiej strony, wielu utalentowanych ludzi marnuje się z powodu braku dostępu do odpowiedniej edukacji lub funduszy na ich pracę.

Prawa patentowe pogrążają nowe wynalazki utrudniając ich dalszy rozwój lub ulepszanie przez innych wynalazców, a nieraz zajmuje lata by stały się ogólnodostępne. Wiele użytecznych wynalazków patenty trzymają w uśpieniu albo przez brak funduszy albo przez umyślną strategię marketingową.

Firmy starają się chronić swoje marki i przyszłe zyski poprzez celowe projektowanie produktów, które są niezgodne z innymi markami lub technologiami. Powoduje to niepotrzebne dublowanie produktów i frustruje użytkownika końcowego.

Pieniądz nie stanowi przeszkody dla postępu w świecie od niego wolnym.


To tylko niektóre przykłady gdzie pieniądz - który stworzyliśmy - stał się poważną przeszkodą dla naszego przetrwania i rozwoju. Jeśli spojrzeć na nasze społeczeństwo i współczesną kulturę z punktu widzenia Przyrody, szybko zaczynamy dostrzegać, jak bardzo oderwani i odłączeni się staliśmy od tego, co podtrzymuje nas przy życiu.

Nie możemy lekceważyć naszej natury i biologii.

Czyja to wina?

Ważne jest, aby wiedzieć, że w rzeczywistości nikt nie jest winny tym problemom. System którego używamy w naszym społeczeństwie rozrósł się w ten sposób z biegiem czasu. Przypisywanie winy, nawet gdy pozornie byłoby uzasadnione, nie służy i po prostu tworzy nieporozumienia.

Obwinianych jest wiele banków, korporacji, rządów, lub ludzi, którzy w nich pracują, ale oni nie są źli lub chciwi. Są zwykłymi ludźmi reagującymi na warunki niedoboru - tj. niedobóru pieniędzy.

Chciwość jest podstawową ludzką odpowiedzią na niedobór. Jeśli istnieje ograniczony dostęp do czegoś co jest potrzebne do życia, to instynktownie chcemy tego jak najwięcej, bo jest to potrzebne do przetrwania. Jeżeli uda nam się wyeliminować niedostatek, możemy wyeliminować chciwość.

Pod presją

"Musimy uwolnić się od naszych wymyślonych ograniczeń."

Doszliśmy do nieufności we własne, naturalne zachowania z powodu sprzecznych norm i nacisków pod których działaniem jesteśmy.

Dzisiejsze media promują nieosiągalny i hedonistyczny styl życia, a religie głoszą umiar i czystość. Korporacje wydają miliony zwiększając atrakcyjność słodkich i tłustych potraw, a lekarze ostrzegają przed otyłością. Rządy ogłaszają cięcia wydatków publicznych, podczas gdy poręczają za duże przedsiębiorstwa. Wszędzie gdzie jesteśmy bombardują nas reklamy by kupować produkty na które nas nie stać. Społeczeństwo, w całości poddawane jest sprzecznościom i mąceniu umysłów.

Przestępczość stale wzrasta - ale nie dlatego, że jest coraz więcej złych ludzi - okoliczności są coraz gorsze. Możliwości zatrudnienia maleją i każdy musi rywalizować o przetrwanie.

Pamiętaj, że istota ludzka jest nadal zwierzęciem - aczkolwiek wysoce rozwiniętym - i podobnie jak każde inne zwierzę może zaatakować, gdy jest krzywdzone, przyparte do muru lub zdezorientowane.

Nie musimy już nigdy więcej tego sobie robić.

Nadszedł czas dla nas, aby oddzielić człowieka od jego sieci przestarzałych metod i ideologii, a skupić się na naszym wspólnym celu przetrwania, postępu i wolności.

Musimy uwolnić się od naszych wymyślonych ograniczeń.

Po co ten Statut?

Statut Wolnego Świata określa dziesięć bardzo podstawowy twierdzeń, które współgrają z Naturą przy zachowaniu zdrowego rozsądku, uczciwości i zrównoważonego rozwoju. W istocie tych dziesięć wytycznych jest naszymi minimalnymi wymaganiami dla przetrwania i rozwoju.

"Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że społeczeństwo wolne od pieniądza działa, staniemy się naturalnie wydajniejsi poprzez pozytywne nastawienie do naszych działań, bardziej współpracując, bezinteresownie pomagając i będąc bardziej produktywnymi."

Nasze obecne systemy pieniężny, społeczny, ideologiczny i podziałów granicznych są urojone i wyraźnie nie współgrają z nami i naszą planetą. Zasady Statutu, które są zakorzenione w Przyrodzie, rozmywają te wyimaginowane bariery w zaledwie kilku podstawowych obserwacjach obopólnego szacunku dla każdego z nas i naszej planety jako domu.

Kiedy ominiemy nasze przestarzałe metody podejmowania decyzji opierające się na spekulacji i dyktacie oraz usuniemy nasze wyimaginowane przeszkody, zauważymy, że stojące przed nami problemy są czysto techniczne. Jak możemy zapewnić wszystkim to czego potrzebują wykorzystując przy tym naszą planetę w sposób optymalny? Tylko wtedy, gdy będziemy wolni od naszych sprzecznych ideologii i metod, będziemy mogli naprawdę rozwiązać ten problem.

Nasza technologia jest teraz na takim poziomie, że możemy zapewnić wszystkim wygodne życie bez konieczności ciężkiej pracy. Zautomatyzujemy wszystko co tylko można. Nie potrzebujemy pieniędzy, by zbudować maszyny, możemy po prostu je budować. Zadania, które nie mogą być zautomatyzowane można przekazać ludziom, którzy byliby bardziej niż szczęśliwi, aby poświęcić małą część swojego czasu dla wspólnoty, która im dodaje sił.

Wszystko zostanie zdeklarowane do swobodnego korzystania ale w zrozumieniu przyrodniczych i technicznych ograniczeń, jak również poszanowania połączonego dobra wspólnego. Takie rozumienie uzyskuje się początkowo poprzez edukację, a ostatecznie przez porozumienie.

Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że społeczeństwo wolne od pieniądza działa, staniemy się naturalnie wydajniejsi poprzez pozytywne nastawienie do naszych działań, bardziej współpracując, bezinteresownie pomagając i będąc bardziej produktywnymi.

Wdrażanie Statutu

Pierwszym krokiem we wdrażaniu Statutu jest promocja i zaznajomienie z nim.

Zasady te mogą być przyjęte, gdy są widoczne, rozumiane i wspierane przez wystarczającą liczbę ludzi. Kiedy odpowiednia ilość ludzi zobaczy Statut i go zaakceptuje, to kolejny logiczny krok w ewolucji człowieka nadejdzie automatycznie. Politycy i wpływowi ludzie nie będą mieli wyboru, jak tylko zgodzić się z wolą narodu.

Gdy to nastąpi, edukacja zasad, Natura i społeczność będą musiały być rozwijane, aby dać każdemu prawdziwe zrozumienie nas samych, naszej społeczności i naszego środowiska.

"Edukacja odgrywać będzie kluczową rolę w tworzeniu noweY, wolneY od pieniądza społeczeństwa. "

Edukacja odgrywać będzie kluczową rolę w tworzeniu nowego, wolnego od pieniądza społeczeństwa.

Nie potrwa długo by ludzie zdali sobie sprawę, że ich sąsiad nie jest już ich konkurentem, a wszystko co posiadają i używają ma również koszt środowiskowy. Wspólne działanie społeczności - nie tylko w swoim interesie - jest nieskończenie bardziej wydajne i satysfakcjonujące.

Może się zdarzyć, że Statut zostanie przyjęty po raz pierwszy w jednym kraju lub bloku państw, które są naturalnie bogate w surowce i samowystarczalne. Australia i Oceania byłoby dobrym przykładem. Gdy inne kraje zobaczą jak to działa szybko podążą tą samą drogą.

Być może w początkowej fazie przemian szczególne zabezpieczenia dla nie posiadających pieniądza krajów pionierskich mogłyby być zaspokajane przez takie organizacje jak ONZ w celu utrzymania i ochrony granic takich "wolnych stref" do czasu aż nie będzie to już konieczne.

To tylko jeden przykład tego, jak Statut mógłby zostać wdrożony. Oczywiście może się to zdarzyć na wiele innych sposobów, ale ważne jest to, że jeśli odpowiednia ilość ludzi będzie tego chciała, to się tak stanie.

Kto napisał Statut?

Dla wielu ludzi przypisywanie tego dokumentu do pojedynczej osoby lub grupy byłoby nieprawdziwe i wysoce niesprawiedliwe. Jak w przypadku każdego ważnego dokumentu filozoficznego i politycznego, autorów jest niezliczenie wielu jak pomysł jednej osoby, który jest modyfikowany i doskonalony z upływem czasu.

Rzeczywiste słowa Statutu zostały napisane przez Colina Turnera, producenta i autora tekstów piosenek z Dublina w Irlandii, ale wiele z podstawowych pojęć pierwotnie zainspirował Jacque Fresco z "Projektu Venus - ang.: Venus Project" i filmy z serii "Zeitgeist" Petera Josepha - wizjonerów, którym bez wątpienia, przypisuje się także poprzez ich natchnienie wpływ na wiele innych historycznych zdarzeń.

Ważne jest to, że logicznie rzecz biorąc, jest to kolejny krok w rozwoju ludzkości, a jeden z lepszych, które zapewnią przetrwanie nam i naszym towarzyszom na planecie. Mając to na uwadze Statut opisuje zamiary i cele.

Najbliższa przyszłość

Jesteśmy w najciekawszym momencie naszej historii. Wielka epoka zmian jest tuż przed nami, ale wszystko może się pogorszyć zanim się polepszy, gdy wielu będzie walczyło o utrzymanie starego systemu. Podpisywanie i wspieranie Statutu Wolnego Świata może przyczynić się tym zmianom znacznie szybciej, spokojnie i bez niepotrzebnego cierpienia.

Pomysł Statutu jest prosty. To nasz obecny system jest skomplikowany, a rozwikłanie go może zająć trochę czasu, ale to cierpliwa inicjatywa, mająca na celu powolny rozwój i pewnie tylko w jednym kierunku - w kierunku prawdziwej wolności, obfitości i trwałości.

Prosimy o poważne wzięcie tej inicjatywy pod uwagę. Dziękujemy
Aktywacja portalu IS:IS – 21 kwietnia 2014 o godzinie 2. 31 rano

Złoty Wiek Gai


Wielki Krzyż Kardynalny i harmoniczny spust

„Pozdrawiam was, kochani.  Jestem Metatron, Pan Światła.

W czasie, gdy rozpoczyna się najpotężniejsza faza 2014 roku, proszę każdego z was o zrobienie sobie przerwy i zwrócenie uwagi na ogrom wydarzeń, jakich doświadczyliście na przestrzeni minionych lat indywidualnie i zbiorowo.  Czy zauważycie przy tym, że nastąpiło planetarne Wzniesienie, to doprawdy sprawa dyskusyjna, jednak czas biegnie teraz szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

A zanim rozpoczniemy tę rozmowę, otaczam każdego z was odżywczą energią i polem samowzmacniania, ponieważ każdy z was jest w istocie mistrzem na ścieżce indywidualnego wstępowania.  Naszym zadaniem jest dać wam inspirację i klarowność, lecz naprawdę sami, jako ISTOTY niezależne, musicie umieć rozróżniać pomiędzy takimi „channelingowanymi” przekazami.

Harmoniczny spust

Rok 2014 stwarza korzystne warunki do osiągnięcia krystalicznej prawości. Chodzi o częstotliwość określaną jako bezgrzeszność. Upraszczając – prowadząc rozmowę, stójcie za swoją prawdą.
Każdy z was ma szansę być codziennie bez zarzutu.  Kiedy rozpoznajecie swoje słabości, własny konflikt z integralnością, wtedy osiągacie pełne mistrzostwo, co w rzeczy samej jest ciągłą podróżą.  Podobnie, kiedy trwacie przy swojej prawdzie, a także uznajecie, że każdy ma prawo do własnej prawdy, okazujecie współczujący aspekt prawości.  Ta prawda dotyczy zarówno jednostek jak i narodów – skali mikro i makro.


Nadszedł czas, aby podjąć ponownie działania Nadszedł czas, aby wziąć los naszego świata w nasze własne ręceDlatego spotkamy się w małych i dużych grupach lub pojedynczo lub w parach w czasie kardynalnego Wielkiego Krzyża 20-21 kwietnia, 2014.  Wielu z nas zgromadzi się i zakotwiczy energie Bogini Wiru tworząc w ten sposób klarowny i harmonijny kanał manifestacji dla ostatecznego wyzwolenia planety.

Nasza wizualizacja wesprze plan planetarnego wyzwolenia, tak aby zamanifestował się jak najszybciej i tak gładko i bezkonfliktowo, jak to tylko możliweMożemy to osiągnąćTa wiadomość musi być rozprzestrzeniona wirusowoMusimy dotrzeć do wielu osób, tak aby ludzka masa krytyczna rzeczywiście została osiągniętaProsimy, umieszczajcie ten artykuł na stronach internetowych i blogachWysyłajcie do alternatywnych mediów.  Możecie utworzyć grupę na Facebooku dla lokalnych grup w waszej części świataMożecie stworzyć film na ten temat i umieścić go na Youtube.

Badania naukowe potwierdziły pozytywne efekty masowych medytacji na społeczeństwo ludzkie, więc to co robimy naprawdę ma wpływ:

http://www.mum.edu/m_effect/dc_md.html

Aktywacja portalu IS:IS nastąpi w momencie geocentrycznego, kardynalnego Wielkiego Krzyża, astrologicznej konfiguracji 20/21 kwietnia w zależności od strefy czasowejW momencie aktywacji, tranzytujący Księżyc będzie w koniunkcji z Plutonem, aktywując w ten sposób konfigurację Wielkiego Krzyża.  Wielki Krzyż będzie się składać z Plutona, Uranu, Jowisza i Marsa, wszystkie cztery planety w kwadraturze do siebieStworzy to ogromne napięcie i kompresję w stronę powierzchni planety, ale kiedy będziemy wykonywali tę aktywację, to ciśnienie znacznie zwiększy się i wzmocni iskrę naszej wolnej woli, uwalniając nasz twórczy potencjałDlatego ten moment aktywacji nie tylko będzie momentem ogromnej presji, ale jednocześnie momentem ogromnego potencjału.

W momencie aktywacji portalu, Wielki Atraktor wyśle ​​impuls energii w kierunku naszej lokalnej gromady galaktyk po raz pierwszy w znanej historii.  Wielki Atraktor usytuowany w Strzelcu 14 stopni zrobi silny aspekt do wszystkich czterech głównych planet kardynalnego Krzyża w momencie aktywacji.

Wielki Atraktor jest supermasywną, grawitacyjną anomalią, która kształtuje strukturę czasoprzestrzeni w naszym sektorze Wszechświata:

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Attractor

 Impuls energii od Wielkiego Atraktora znacznie zwiększy nasze połączenie ze Źródłem:
.

http://www.philipsedgwick.com/Galactic/GreatAttractor.htm

Ten impuls energii prześle fale Światła przez nasze lokalne gromady galaktyk, a szczególnie wpłynie na nasz sektor Galaktyki i w tym na ZiemięNa poziomie kwantowym, wszystkie cząstki subatomowe w tym sektorze Galaktyki przejdą przez hiperwymiarowy tunel czasoprzestrzenny i struktura kwantowych fluktuacji wokół tych cząstek stanie się znacznie bardziej zrównana ze Źródłem, co skutecznie zmniejszy podstawową anomalięEnergetycznie mówiąc, będziemy przechodzić przez oko wiru, przez strefę konwersji/inwersji Konwersji Antarionu.

Ta aktywacja spowoduje ogromne zmiany w naszym sektorze Galaktyki. Spowoduje to dalsze zjednoczenie wszystkich przyszłych linii czasowych w jeszcze większym dostosowaniu do Jedności.

Bogini Isis, działająca z gwiezdnego systemu Syriusza, który będzie w koniunkcji z Jowiszem w momencie aktywacji, pomoże przekazać te energie w kierunku powierzchni naszej planety i zmniejszy ich częstotliwość, tak, abyśmy mogli łatwiej je otrzymać i zakotwiczyć w naszych ciałach.

Wszyscy będziemy robić tę aktywację jednocześnie, w momencie Kardynalnego Wielkiego Krzyża21 kwietnia o godzinie 2:31 rano, czasu w Egipcie i w PolsceTo jest równoznaczne z 01:31 w Londynie, 20:31, 20 kwietnia w Nowym Jorku, 19:31 w Chicago, 18:31 w Denver i 17:31 w Los Angeles.

Możesz zobaczyć dokładny czas aktywacji dla wielu miejsc tutaj:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IS%3AIS+PORTAL+ACTIVATION+PART+1&iso=20140421T0230&p1=53

Instrukcje:

1. Jeśli będziecie robić tę aktywację w grupie, jeżeli to możliwe, wykonajcie Taniec Świętej Spirali (wniesione na tę planetę przez wizjonerkę o imieniu Solara) tuż przed momentem aktywacji. Instrukcje są tutaj:

.

http://journey.emanaku.com/1990/03/04/the-sacred-spiral-dance-2/

Dokładnie w czasie aktywacji, wykonaj Wir Bogini. Instrukcje:

2. Podnieś ręce ponad głowę i zacznij obracać się w prawo.

3. Podczas tego śpiewaj mantrę iiiiiiii, tak aby wibrowała w całym twoim ciele i wizualizuj swoje ciało przeobrażające się w błyskotliwy filar Światła z milionami gwiazd w kolorze tęczy rozrzuconych w tym filarze Światła.

4. Kontynuuj mantrę i obracaniePo kilku minutach opuść ręce blisko ciała i kontynuuj obracanie w kierunku wskazówek zegara.
.
5. Podczas wykonywania tego, zacznij śpiewać mantrę eeeaaa, tak aby twoje ciało wibrowało i wizualizuj tęczowy wir Światła rozszerzający się z serca na zewnątrz do całej planetyWezwij obecność swoich duchowych przewodników, wzniesionych mistrzów, Plejadan, aniołów, bliźniaczych dusz, bratnich dusz, rodziny dusz i inne istoty Światła.
.
6. Śpiewaj mantrę, obracaj się i przebywaj w obecności wszystkich tych istot Światła przez jakiś czas.Tu masz również instrukcje Wiru Bogini w tym filmiku w minucie 05:21:

http://www.youtube.com/watch?v=m6HF4etgNaA

Ze względu na ogrom tej aktywacji, będziemy wykonywać tylko część 1 aktywacji portalu IS:IS w tym czasieCzęść 2 i może nawet część 3 będzie uaktywniona przed lub po Wydarzeniu.

Ze względu na potencjalną niestabilność sytuacji planetarnej w momencie aktywacji nie będziemy organizować tego wydarzenia publiczne w obecnym czasieBędziemy wykonywać aktywację z naszych miejsc domowych na całym świecie.

Po otwarciu portalu IS:IS nastąpią dalsze wydarzenia i aktywacje w ciągu Okna Możliwości roku 2014:

W dniu 17 maja będziemy aktywować portal Wyrównania Plejadańskiego Ta aktywacja będzie naszym pierwszy krokiem w kierunku Pierwszego kontaktu. Będziemy wdrażać protokoły kontaktu plejadańskiego co już spowodowało bardzo niedawno w niektórych przypadkach fizyczny kontakt z Plejadanami. Będziemy mieli naszą główną grupę aktywacji w Stein nad Renem, ważnym miejscu wiru Plejadan w Szwajcarii, niezbyt daleko, gdzie Billy Meier miał kontakt z PlejadanamiZapraszamy do przyłączenia się do nas:

http://portal2012.org/Switzerland.html

Więcej szczegółów na temat portalu Plejadańskiego Wyrównania będzie opublikowane w najbliższych tygodniach.

Aktualizacje o otwarciu portalu IS:IS

http://2012portal.blogspot.com/

Przetłumaczyła Krystal

Ścieżka jaką doświadczasz jest najbardziej odpowiednia dla ciebie


Tu w duchowych światach wszyscy jesteśmy wam głęboko wdzięczni za nieustające i często wyczerpujące podróże ziemskie, podczas waszej nieprzerwanej pracy  (taknaprawdę pracujecie non-stop, na jawie, śnie i w marzeniach), aby doprowadzić waszych braci i siostry do przebudzenia przez ciągle wysyłanie im MiłościTo co robicie i osiągacie jest niesamowiteKażda z waszych poszczególnych funkcji i kontrybucji w tym trwającym procesie przebudzenia jest do tego niezbędna.  Bez waszych zbiorowych intencji i połączonych wysiłków to nie byłoby możliwe.

Nie pozwólcie, aby fakt, że w większości przypadków nie odczuwacie ważności i znaczenia tego, co robicie, lub naszej obecności między wami pomagając wam, martwił was lub niepokoił, ponieważ to co robicie jest ogromnie potężne i skuteczne i tylko wy możecie to robić.  I oczywiście, kiedy przebudzicie się, to będzie widoczne, uznane i prawdopodobnie podziwianeJesteście i zawsze będziecie honorowani za wasze podróże ziemskie, gdzie w większości czasu wydaje wam się, że zmagacie się bez wsparcia w swoich zadaniach, które są poza waszymi możliwościami.  Tak jednak nie jestSzybko waszystko doprowadzacie do  stanu spełnienia.

Zadania jakie wybraliście dla tego konkretnego ziemskiego życiabardzo trudne dla wielu z was i zanim zdecydowaliście się na nie, to wiedzieliście, że tak będzie.  Ale z pomocą mądrych porad i mentorowania waszych przewodników duchowych zaplanowaliście jak najbardziej starannie, aby były one w ramach waszych możliwości.  Wiedzieliście, że to będzie trudne i nie jesteście w stanie pamiętać żadnych szczegółów waszego wstępnego planowania.  W konsekwencji każda chwila nadchodzi bez zapowiedzi, robiąc wam niespodzianki i powodując wybory, które są często nieprzyjemneJednak również wiedzieliście, że nie możecie nie podołać ze względu na pole boskiej miłości otaczające was i wspierające was w każdej chwili.

Tu naprawdę nie ma przypadków.  Każda rzecz, która się wydarza jest częścią większego planu, aby dostarczyć wszystkim zaangażowanym lekcji, których pragną się nauczyć, a tym samym doprowadzić ich stanowczo i systematycznie do przebudzeniaI to przebudzenie jest zdecydowanie do osiągnięcia, nic nie może temu zapobiec.

W miarę, gdy radzicie sobie z waszymi indywidualnymi wątpliwościami, zmartwieniami, niepokojami i cierpieniami przypominajcie sobie często, że jesteście wspierani przez LE-HIS w każdej chwili, że nieustannie robicie niezawodny postęp, tak jak to było zamierzone, i że sekretem znalezienia pokoju na tej wymagającej ziemskiej ścieżce jest poddanie się każdej chwili, jaka się pojawia.

Nie patrzcie wstecz na szanse najwidoczniej przeoczoneIch już nie ma, są skończone i wszystko co musicie teraz zrobić, to zająć się chwilą obecnąJeśli wydaje wam się, że zrobiliście jeden lub kilka okropnych błędów, skupcie się na tym, że każdy z nich może nauczyć was coś bardzo ważnego, albo już to zrobił i radujcie się, że zyskaliście coś z tego doświadczenia, bo bez wątpienia tak się stało, nawet jeśli nie jest to od razu dla was oczywiste.  Pomocne może być przypomnienie sobie, bardzo krótko, bez rozpamiętywania, błędy jakie zostały pozornie dokonane, które później spowodowały nieoczekiwaną poprawę w waszym życiu lub w danej sytuacji.  Nikt z was nie popełnił błędów, z których wnioski nie zostały wyciągnięte, ani zyskane korzyści.  Musicie tylko odpuścić egoistyczną potrzebę, aby nie popełniać błędów i wynikającą z tego konieczność karcenia siebie po fakcie.

Jako ludzie żyjący w iluzji, nie możecie wyraźnie widzieć drogi przed sobąbłędy są zatem popełniane, więc bądźcie dla siebie łaskawi i wybaczajcie sobie (i innym!) Możecie nauczyć się bardzo wiele w momentach, jeśli żyjecie w momencie, zamiast rozwodzić się i ubolewać nad przeszłością i z niepokojem martwić o to, co przyniesie wam przyszłośćZaplanowaliście ścieżkę życia, jaką doświadczacie z wielką zapobiegliwością, aby uczyć się z zaprezentowanych lekcji.  Wiedzieliście że to nie będzie ogród różany i jest mało pomocne patrzenie na pozornie szczęśliwsze doświadczenia życiowe, które inni przechodzą i odczuwać, że przez to jesteście niesprawiedliwie traktowani przez życie.  Ścieżka jaką doświadczasz jest najbardziej odpowiednia dla ciebie i możesz nie mieć absolutnie żadnego pojęcia o cierpieniu i bólu jakie inni przechodzą, i które doprowadziły ich do miejsca, w którym się obecnie znajdują.

Twoja ludzka ścieżka życiowa jest podróżą o wielkim znaczeniu i wadze, co jest w większości przed tobą ukryte, a więc bardzo łatwo można patrzeć na czyjąś ścieżkę z tęsknotą i zazdrością, ponieważ wydaje się, że im ona oferuje wszystko to, czego ty sobie życzysz.  I to, oczywiście, może wydawać się bardzo niesprawiedliwe, zwłaszcza jeśli wydaje ci się, że tak naprawdę nie doceniają swojego szczęściaTo jest jeden z powodów, że ciągle jest ci przypominane, aby nie osądzać, ponieważ nie masz pojęcia, co osądzasz, gdyż widzisz tylko powierzchnię czegoś co jest niezwykle głębokie, a zatem poza twoim polem widzenia.

Niczyja ludzka ścieżka życia nie jest łatwa.  Często może ci się wydawać, żinni mają bardzo dobre życie, są być może rozpieszczani, że w rzeczywistości mają łatwe i luksusowe życie, którego im zazdrościsz, i na które oni nie zasługująAle to nigdy tak nie jestKażda ścieżka życia oferuje dokładnie to, co jest potrzebne w danym momencie.  Nikt nie został oszukany na podążanie ścieżką dla niego niewłaściwą, albo taką, która oferuje mu ujemne strony w stosunku do kogokolwiek innegoDroga każdej osoby jest idealna dla niej i tylko dla niej.

Więc kiedy czujesz się źle, ciężko, samotny lub niedoceniony, wejdź w siebieW sobie masz natychmiastowy dostęp do swoich przewodników i do miłości, jaką nasz Ojciec zawsze oferuje każdemu z was Skoncentruj swoją uwagę na wewnętrznej wiedzy, gdzie każdy ma potwierdzenie, że jest niezastąpionym i absolutnie istotnym aspektem Źródła.  Pomiń niekorzystne osądy, które myślisz, że inni robią o tobie i odpuścić wszelkie szkodliwe osądy, jakie masz o sobie, ponieważ żaden z nich nie jest uzasadnionyJesteś i zawsze będziesz umiłowanym dzieckiem Boga, doskonałym Jego aspektem, który zdecydował się na przejście bardzo trudnego doświadczenia, aby pomóc w doprowadzeniu wszystkich Jego dzieci do przebudzeniaI za to jesteś wysoko uhonorowany, gdyż być człowiekiem jest równoznaczne z podjęciem niezwykle trudnego zadania. . . i odniesienie sukcesu!

Wasz kochający brat, Jezus.

 John Smallman, 26/1/2014

Przetłumaczyła Krystal

http://lightworkers.org/channeling/195496/your-human-life-path-journey-mostly-hidden-you-john-smallman
 

To życie jest twoim ostatnim życiem na Ziemi

 

to Ty decydujesz o jego stanie przebiegu i końcu , dbaj o Siebie Bracie

Hilarion,  6 -13  kwietnia, 2014

Ukochani,

ważne jest, aby każdy z was utrzymywał wypośrodkowanie i spokój w każdym dniuEnergie poruszające się falami na waszej planecie wprowadzają zmiany w każdym aspekcie ludzkiego życiaGdy zwiększone światło wypływa, inicjuje przebudzenie w wielu innych duszach, a jak wiecie, przebudzenie jest często bolesnym procesem, wymagającym asymilacji wielu prawd, które nie zostały uznane, a nawet przemyślane  wcześniej.  Wy j doświadczyliście ten proces i znacie głębokie efekty, jakie te rewelacje tworzą w nowo przebudzonych i ich chęci spowodowania potężnych zmian w ich świecieSą oni chętni, by coś zmienić i są gotowi zrobić wszystko, aby to się stałoTo dlatego tak potrzebne w tych czasach wasze stabilizujące energie.  Przesyłajcie światło do tych obszarów świata, które przeżywają wstrząs i destabilizację.  Róbcie to, gdy o tym słyszycie.  Poświęcając chwilę, aby wysyłać światło daje pomoc na więcej sposobów, niż myślicie.  Wszystko czego potrzebujecie to intencja i podczas tego procesu, proście aniołów światłości, aby poszli do tych miejsc i uzdrowili okolicęziemię, zwierzeta, istoty elementalne i wysyłali światło, aby pomóc wszystkim ludziom, którzy tam mieszkają.
.

Jesteście tymi, którzy są świadomi i musicie wywierać swoją moc wzywając Aniołów o pomoc i kierować ich do obszarów, w których są oni potrzebniZacznijcie obserwować informacje przekazywane za pośrednictwem mediów w odmienny sposób, nie jako bierni obserwatorzy, ale jako istoty oświecone, które mogą wziąć pod uwagę, gdzie jest potrzebne światło i skierować je tam natychmiastWasz wkład każdego dnia, poprzez wysyłanie Aniołów i pomocników do chaotycznych rejonów świata przyczynia się do stabilizacji tych obszarówJedynie jest wymagane, aby skupić się i wezwać siły światła, kierując je do tych obszarówZrozumcie, że każdy z was ma armię światła pod swoją komendą i możecie dokonać wielkich zmian wysyłając te siły do niestabilnych obszarów świata. Wasza intencja da najwyższe rezultaty tam, gdzie kierujecie swoje skupienie i doprowadzi do harmonii.  I wasza uwaga każdego dnia stworzy trwały pokój, którego tak bardzo pragniecie doświadczyć.

Wysyłajcie światło do naturalnych królestw, ponieważ są one integralną częścią życia na waszej planecieWysyłajcie światło do wszystkiego na waszej planecie i nie zapomnijcie otoczyć swoich bliskich, członków rodziny i domowe zwierzęta  swoim ochronnym, białym światłem każdego dnia -  swój dom, własności, pojazdy, miejsca, pracy, rachunki bankowe i codzienne czynności.

Jesteś przebudzony i jesteś odpowiedzialny za obszar w swojej sferze wpływu, który może mieć wiele kilometrów średnicy.  Miej intencję, aby twoja sfera wpływów wzrastała w promieniu każdego dnia tak, aby większa powierzchnia była pokryta przez twoje wysiłkiIntencja jest wszystkim i możesz to zrobićBądź otwartymi drzwiami dla światła Bożego.  Zawsze utrzymuj wizję czegoś lepszego, tak jak na przykład, jedną wspaniałą planetę pod BogiemPrzez cały ten rok pozostań w duchowej świadomości i wiedz, że wiara jest tym, co ciebie definiujeRób cotygodniowy przegląd, aby  wprowadzić ulepszenia do swojego życia tak, aby twój wzrost duchowy był kontynuowany.  Czy zrównoważyłeś całą swoją karmę?  Czy spełniłeś wszystkie kontrakty swojej duszy?  Czy przeszedłeś wszystkie swoje testy i inicjacje?  Czy twoje inicjacje zostały zakończone?

To życie jest twoim ostatnim życiem na Ziemi, ponieważ ta okazja, aby doświadczyć życia w ciele fizycznym na tej planecie dualności się więcej już nie powtórzy i to na TOBIE spoczywa obowiązek, aby zapewnić, że wszystko ukończyłeś tak, jak było to zamierzone w planie twojej duszy.  W każdej nieciekawej sytuacji, lub problemie, który pojawia się, zadaj sobie pytanie: Czego się tu uczę?”, Jaki jest najwyższy wynik, który może się zamanifestować w tej sytuacji i co mogę zrobić, aby to się stało?”

Wyjdź poza ludzkie podszepty swojego ego i spójrz na swoje życie z wyższego punktu widzeniaCzy chcesz stworzyć podziały w relacjach, które mogłyby być uzdrowione poprzez przeoczenie postrzeganych przewinień innych?   Czy pozwolisz dumie swojego ego, aby przejęło kontrolę w tworzeniu separacjiWiedz, że miłość jest odpowiedzią na każdą sytuację i wykorzystuj tę moc w każdym aspekcie swojej życia i relacji z innymi.  Najważniejsze jest to, jak bardzo kochasz.   Naucz się kochać miłością Boga, który kocha nas bezwarunkowo, bez osądzaniaStań się oświeconą istotą, która może wzrosnąć ponad każdą sytuację i dostrzegaj bardziej miłosną perspektywę.  Poddaj się i uwolnij wszystko to, co już nie służy ścieżce, którą wybrałeś.  Opieranie się oświeconej istocie, jaką naprawdę jesteś, jest daremnePostrzegaj dobro we wszystkimNapełnij swoje serce płomieniem miłości i pozwól, aby ten płomień wzrastał i rozwijał się do świata wokół ciebieBądź zmianą!

Gra sie zmieniła, moi DrodzyJuż nie możecie siedzieć na płocie niechętni, aby dokonać konkretnego wyboru. Teraz jest ten czas, aby przejść do światła wyższej świadomości ze stałością w swoim sercuTo musi być zrobione w każdej komórce twojej istotyJesteś godny wielkich rzeczyWiedz, że wszystko się ułoży i sytuacja się poprawiJesteś błogosławiony na więcej sposobów, niż możesz to sobie wyobrazić.  Wszechświat cię wspiera, całe życie cię wspiera i to staje się coraz bardziej oczywiste z każdą godzinąJesteś dzieckiem Boskości i twoja wspaniała przyszłość czeka na twoją uwagę i twoje intencje.  BĄDŹ TU I TERAZ!

Do następnego tygodnia

JESTEM Hilarion

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Przetłumaczyła Krystal

.
http://lightworkers.org/channeling/198612/hilarions-weekly-message-april-6-13-2014
 

Przygotowania do Wielkiego Krzyża

 

c5de5-3691279308_11462d25db_o


Drodzy Czytelnicy, w tym miesiącu mamy całkowite zaćmienie Księżyca w dniu 15 kwietnia, kardynalny wielki krzyż  (Jowisz w Raku, Mars w Wadze, Pluton w Koziorożcu, Uran w Baranie) 23/24 kwietnia i  następnie zaćmienie Słońca 28/29 kwietnia.  Wielki krzyż oznacza nadejście nowego życia, a zaćmienie Słońca wniesie pełną świadomość co ten nowy początek dla nas może oznaczać.
Przed sobą mamy intensywne kilka tygodni, ale w rezultacie tego jest możliwość przemiany zarówno osobistej jak i zbiorowej, co z czasem zmieni bieg historii.  W tym czasie dbajcie o siebie, bądźcie wyrozumiali dla innych i raczej nie podejmujcie nowych, ważnych przedsięwzięć.

Serdecznie pozdrawiam   – kr

.

Tu Djwhal KhulTaszi Delek.

A więc, jedną z interesujących rzeczy którą mamy w tym miesiącu jest oczywiście pełnia Księżyca Chrystusa. Będziemy to obchodzić jako grupa, jak przypuszczam, w dniu 14 kwietnia.  Zapraszamy do przyłączenia się do teleseminarium, jeśli zechcecie.

Jest to także krwawy księżyc, pierwszy z czterech krwawych księżyców w oknie czasowym około 2 lat, w wigilię żydowskiej biesiadnej ceremonii.

Mamy również później Wielki Krzyż w kardynalnych znakach zodiaku w tym miesiącu, który szczytuje w Niedzielę Wielkanocną i utrzyma swój szczyt do 23 kwietnia, a następnie trochę osłabnie do około 25 kwietnia.

Wielki Krzyż Kardynalny nawołuje do wczesnych przygotowań, ponieważ forsuje na powierzchnię wszystko to co już nie pracujeWymaga on zmian, aby być dostosowanym do wartości Wodnikowego Wieku i  będzie na wszystkich frontach ale szczególnie finansowym.  Myślę, że będziemy świadkami  jakiegoś ciekawego zjawiska lub wydarzenia.

Więc spójrz na to, co już nie działa w twoim życiu lub co nie jest wygrane dla obu stronJeśli jest to coś w rodzaju wygranej-przegranej dla obu stron lub wygranej-może-kiedyś, zechciej po prostu oczyścić delikatnie i z łatwością to co już nie działa.

I powołaj, aby wszystkie twoje związki były wygrane dla obu stron lub obopólnie produktywne, czy coś w tym rodzajuA następnie uważnie zwróć swoją uwagę na sny i wglądy, jakie otrzymujesz, ponieważ będę dawać ci  wskazówki do wczesnych przygotowań, aby oszczędzić ci dramatu później.

Więc to jest moja mądrość na ten tydzień. To da wam dobry start.

Wiec, jak zawsze, dziękuję i moja miłość dla was.

Djwhal Khul

 

Przetłumaczyła Krystal

http://www.shiftfrequency.com/djwhal-khul-grand-cardinal-cross-prep/

 

IS:IS ポータルアクティベーション パート1. * 2014 4月20日~21


brands.png